Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
T i d s k o s t n a d e r
 

Tidstapet i kroner for dårlige veger

Nordmenn bruker ca 2-3 ganger lenger kjøretid på 50 mil enn andre land i Europa.

2-3 ganger lenger kjøretid gir større tidsforbruk, forurensing og logistikkostnader med våre dyre biler og høyere lønnskostnader for sjåfører og arbeidere på alle sentrallager rundt om i Norge. Ett nytt stamveg/motorvegnett på 2 200 km mellom våre største byer vil nå 90 % av befolkningen og kan gi følgende årlige gevinster inn i evigheten - eksempler:

  • 2 timer spart tid for 100 000 yrkesbiler hvert døgn til 1 000 kr timen gir 200 millioner pr døgn og 72 milliarder kr pr år i besparelse / gevinst.
  • 4 timer spart tid for 100 000 yrkesbiler hvert døgn til 1 000 kr timen gir 400 millioner pr døgn og 164 milliarder kr pr år i besparelse / gevinst.
  • 2 timer spart tid for 50 000 yrkesbiler hvert døgn til 1 000 kr timen gir 100 millioner pr døgn og 36 milliarder kr pr år i besparelse / gevinst.
  • 4 timer spart tid for 50 000 yrkesbiler hvert døgn til 1 000 kr timen gir 200 millioner pr døgn og 72 milliarder kr pr år i besparelse / gevinst.

 © Gunnar S. Mikkelsen (2008)