Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
Motorveinett pr. land i Europa for 2003
Land Motorveier 4 felt i km Antall innbyggere / 10000 4-felt pr. 1000 innbyggere
Luxembourg 122 444 0,27
Sveits 1 673 7 200 0,23
Østerrike 1 631 8 000 0,20
Slovenia 380 2 000 0,19
Danmark 973 5 383 0,18
Sverige 1 525 8 860 0,17
Belgia 1 705 10 000 0,17
Frankrike 9 309 59 000 0,16
Tyskland 12 037 81 900 0,15
Holland 2 210 16 000 0,14
Litauen 417 3 450 0,12
Portugal 1 204 10 300 0,12
Italia 6 460 57 800 0,11
Finland 549 5 200 0,11
Kroatia 435 4 400 0,10
Estland 99 1 356 0,07
Ungarn 609 10 100 0,06
Storbritannia 3 386 59 500 0,06
Slovakia 294 5 300 0,06
Serbia 553 10 480 0,05
Tsjekkia 523 10 203 0,05
Spania 2 038 40 000 0,05
Bulgaria 339 8 380 0,04
Norge 181 4 570 0,04
Irland 125 3 600 0,03
Polen 474 38 600 0,01
Hellas 116 10 900 0,01
Romania 114 21 690 0,01

Kilde: Europa guide 2004/2005 - Bilferie gennem Europa - Utgitt av Vejdirektoratet Danmark. Tallene er fra 2003.

Kommentarer til tabellen

Tallene ovenfor er fra 2003 og vil i årene som kommer endre seg kraftig. De fleste Øst-Europeiske land samt Hellas og Irland er i gang med omfattende motorvei utbygginger, det betyr at Norge er på vei til å rykke ned til en siste plass på listen. Hellas er i gang med en rekke motorveg prosjekter bl.a. EGNATIA ODOS motorvegen. Den er 680 km og går fra veststkysten av Hellas til grensen mot Tyrkia. EGNATIA ODOS motorvegen er i dag Europas største samferdselsprosjekt der 8000 personer er engasjert i utbyggingen.

Se egen side med utenlandske motorveiprosjekter for mer informasjon om hva som skjer i utlandet!

  < Tilbake© Gunnar S. Mikkelsen (2008)