Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
Utenlandske veiprosjekter

Store motorveiprosjekter i Europa

I 2003 lå Hellas på bunnplassering i antall km motorvei pr innbygger i Vest-Europa, men der er flere store utbyggingsprosjekt på gang: Det har tradisjonelt vært få motorveier i Øst-Europa, men dette er i ferd med å forandre seg nå. Det er startet flere store motorvei-prosjekter , som for eksempel Slovenia (590 km), Polen (2359 km), Ungarn (490 km), Romania (900 km), Russland (650 km). Bl.a. har allerede Tsjekkia doblet antall motorveg km siden 2003.

Andre store veiprosjekter

  < Tilbake© Gunnar S. Mikkelsen (2009)