Nyhetsmelding nr 9/09 fra http://www.bedreveier.org

Innhold


Nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad gir betydelig reduksjon av CO2 utslipp
Norsk veistandard slaktes
Ja til bedre veier!
Politisk reklame med motorvei i hovedrollen


Innledning

Vi kan se tilbake på en begivenhetsrik måned med Storingsvalg og to nye motorveistrekninger i Norge.

Stortinget

De rødgrønne vant med knapp margin, og et nytt Storting skal etableres. Det betyr at de mange stortingskomiteer skal få nye medlemmer, og kanskje vil vi få en ny samferdselsminister også. Vi har mao spennende tider foran oss. De nye representantene i samferdselskomiteen trenger kanskje nyttig informasjon og litt sunn påvirkning, så vi må se vårt snitt til å påvirke dem så snart de tar fatt på sitt arbeidet i komiteen.

Den 26. august ble den lenge etterlengtede motorveien mellom Kristiansand og Grimstad åpnet, og den farlige og gamle E18 på strekningen er endelig historie. Noen dager senere, ble "the missing link" på E6 mellom Assurtjern og Vinterbro åpnet. Det skjedde 09. september, og dermed kan man man kjøre på firefelts motorvei helt fra Oslo til Sverige. Statens Vegvesen åpnet veien under parolen "09.09.09 Fire felt hele vegen".

Denne gang har vi også den store gleden av å ha en gjesteskribent i vårt nyhetsbrev. Jan Nesse har skrevet "Ja til bedre veier" hvor han tar opp hvordan veier må konstrueres for å vare langt inn i fremtiden.

Etter å ha publisert omfangsrike nyhetsmeldinger i forbindelse med behandlingen av NTP og frem mot Stortingsvalget, kommer vi i en periode nå til å redusere omfanget og ha kortere nyhetsmeldinger.

Nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad gir betydelig reduksjon av CO2 utslipp


Etter bare tre år anleggstid, kunne Kong Harald åpne 38km ny moderne 4-felts motorvei den 26. august. Endelig kan sørlendingene slippe den gamle og farlige E18 og oppleve hvilken trafikal revolusjon en 4-felts motorvei innebærer. Vi regner med at mange vil få en aha-opplevelse over hvor effektiv slike veier er og hvordan det letter hverdagen når man kan kjøre raskt og effekivt med forutsigbare reisetider.

Lastebil på nye E18

Lastebileierforbundet har gjort et oppsiktvekkende eksperiment hvor de sammenligner dieselforbruket på et vogntog ved å kjøre tur retur Kristiansand - Grimstad på gamle og nye E18. På gamle E18 bruker de ca 45 liter diesel. Så kjører de nye E18 og bruker 32 liter.

Mao 13 liter mindre! Og dette bare på en 38 km lang strekning. Dette er oppsiktsvekkende.

Vi siterer artikkelen i fvn.no: Ifølge Statens vegvesen kjører 788 tunge kjøretøyer denne strekningen i døgnet på arbeidsdager, 203 på helgedager. Årlig vil dette utgjøre om lag 3500 tonn CO2, som ikke slippes ut på grunn av omleggingen til nye E18. Dette tilsvarer det samme utslippet som å fyre med 1,4 millioner liter parafin. Her er heller ikke lastebiler kortere enn 16 meter eller personbiler tatt med i regnskapet.

Lese hele historien og se video av eksperiementet på http://www.fvn.no/tema/e18/article699079.ece

Norsk veistandard slaktes - Gambia har bedre veier enn oss

World Economic Forum la tirsdag frem rapporten "The Global Competitiveness Report 2009-2010" som rangerer de mest konkurransedyktige landene i verden basert på en rekke krav. Land som Gambia, Botswana og Azerbaijan ligger over oss på listen over veikvalitet pr land.

Vei i Gambia
Vei i Gambia

Les hele artikkelen på http://www.dn.no/valg/article1737928.ece


Så har vi gleden av å introdusere vår første gjesteskribent:


Ja til bedre veier


Av Jan Nesse, Radøy

To ting er etter mitt syn viktig for fremtidens Norge. Det er Infrastruktur og Kunnskap.

Kanskje er vi rik i dag, men hvor lenge kan vi hvile på de laurbærene? Det eneste som skaper velstand er en arbeidsplass, Skal man ha en arbeidsplass så må man ha næringsvirksomhet, skal man ha en konkurransedyktig næringsvirksomhet, må man ha kunnskap og god infrastruktur.

Den grunnleggende forståelsen av god infrastruktur bør være:

 

Når det gjelder infrastruktur er denne viktig uansett hvor man bor og hvem man er. Næringsliv og transportnæringen har det største behovet for god infrastruktur i form av gode og sikre veier, slik at varer kan transporteres hurtig og sikkert fra A til Å, til og fra transittlagre, tollstasjon, flyplass, utskipningshavn, jernbane etc. Det er kostnadsbesparende og øker konkurranse evnen.

 

Jeg deler infrastrukturen opp i minst tre deler. Det er den lokal infrastrukturen, regional og nasjonal infrastruktur. Alle er viktige, men har ulike krav til standard, hastighet og sikkerhet.

 

Når vi bygger veier i Norge er det generelt etter en standard som ligger langt etter de Skandinaviske og Europeiske krav.

 

Bygges for eksempel. en ny 80 soners hovedvei er det stort sett en tofeltsvei med minimumsmål, uten midtdeler, uten tilstrekkelig vegskulder, uten rommle felt, en haug med massive stolper langs hele veien, steinete grøftekanter med livsfarlige groper, og takkete bergsider klin i vegskulderen, og en masse 90 graders utkjørsler.

 

Egoistiske politikere tvinger gjerne denne veien gjennom tettbebygde strøk og kommunesentre med reduserte hastigheter. Går veien gjennom utmark, blir det frigjort byggeland og det går ikke lang tid før den ene 90 graders utkjørselen etter den andre dukker opp og skaper trafikksituasjoner, og kravet om hastighets reduksjon er en realitet. Dette skjer hele tiden, OG VI BYGGER PRAKTISK TALT NED INFRASTRUKTUREN, øker ulykkesfrekvensen og vi får sjåfører som blir langt mer sliten og stresset av å hele tiden være 110% prosent på vakt for å unngå farlige situasjoner, og det koster penger, mye penger som går ut over hver enkelt sin arbeidsplass.

 

Vi må slutte med egoistiske valg. Vi må praktisk talt begynne å frede gode veier og god infrastruktur, og vi må bygge veier for fremtiden som ivaretar god infrastruktur og høy sikkerhet. Vi må akseptere at hovedveier er for biler, ikke noen lekeplass for verken syklister eller gående.

 

Vi må også kreve at alle avgifter fra bil skal gå til vei, sikring og infrastruktur for bil.

 

Kravet må være at alle transportveier (Hovedveier) bør bygges som to, tre eller firefeltsveier:

Jo da, vi kan bygge masse gode 2 felt, 3 felt og 4 felts motorveier i Norge. Fra Nord til Sør og Vest til Øst.

 

Vi må utarbeide en Generalplan for hele landet når det gjelder de nasjonale Transportveiene og vi må planlegge langt inn i fremtiden, ikke 20-30 år frem, men mange generasjoner. Det er bare viljen og forståelsen blant politikere og folket som mangler.

 

De som ikke forstår hvor viktig dette er for deres egen velferd kan fort bli fattigere av å IKKE bruke penger på god infrastruktur.

 

DET ER KUN DE ENGASJERTE SOM SKAPER ENDRINGER.

 


Politisk reklame med motorvei i hovedrollen

Nå etter valget tenkte vi å vise deg en polisk reklame med en motorvei i hovedrollen. Vakkert ikke sant?