Nyhetsbrev april nr 4/2008 fra http://www.bedreveier.org/  v/ Leif Spartveit, Kristiansand 
 

 

Følgende tema i denne utgave:

 

1. Industrialisering av veiutbygging! – aktuell kommentar

2. Vi blir lurt trill rundt - Skrevet av Knut Rellsmo, publisert i Østlandets Blad 22. februar 2008

 


 

 

1. Industrialisering av veiutbygging! – aktuell kommentar   

 

I en kronikk i Fædrelandsvennen 29 januar 2008, skriver seniorrådgiver i Agderforskning og ”Ap-veteran” Helge Røed bl.a. følgende;

 

-          Vi trenger en industrialisering av veibyggingen i Norge, der vi i løpet av et tiår kan komme opp på et nivå som gir en akseptabel standard (se hele kronikken i nyhetsbrev nr. 3/08)

 

 

Utbyggingen av E-18 til motorvei i Vestfold startet i 1995. Siste parsell skal etter dagens planer være ferdig i 2015. Da har man brukt 20 år på å bygge om lag 10 mil motorvei.

 

I forslaget til NTP for perioden 2010 – 2019 betinger ferdigstillelse av motorveien i Vestfold i 2015 en økning av planrammen med 20 prosent. Uten en slik økning vil motorveien først bli ferdig en gang i perioden 2016 til 2019.

 

 

 

I dag bygges det tilsvarende en parsell i Vestfold fra Langåker til Bommestad på 8 km. Byggestart var oktober 2006 med ferdigstillelse 1. september 2009, dvs. en byggeperiode på nærmere 3 år.

 

 

 

OPS-prosjektet består av 38 km fire felt motorvei, 75 km lokalveier og tilførselsveier, 61 bruer, 2 * 7 tunneler, 18 underganger, 10 toplanskryss, 28 tunnel portaler, rasteplasser samt sideområder som deponier, riggområder og næringsarealer.

 

 

 

Regjeringen har tidligere signalisert at de ønsker å utrede prosjektfinansiering og utbygging i vei- og jernbane sektoren. Men ingenting har skjedd. Utredningen er utsatt. ”Tid er penger” heter ett ordtak. Det koster å la vær å gjøre noe. Kan det tolkes som manglende politisk vilje og handlekraft?

 

 

 

Det er fullt mulig gjennom ulike former for prosjektutbygging å få ferdig for eksempel E-18 som motorvei gjennom Telemark i perioden 2015 til 2020. Eller man kan velge en tradisjonell ”Vestfold-modell for utbygging” som betyr at motorveiutbygging gjennom Telemark tar minst 20 år og først blir ferdig en gang etter 2035. I NTP for perioden 2010-2019 er det for øvrig ikke planlagt noen utbygging her i det hele tatt 

 

 

 

 

 

Og vi klarer ikke å lokke nye utenlandske entreprenører eller bygge opp egne større entreprenørmiljøer dersom vi ikke har verken politisk vilje eller evne til å ”industrialisere” veiutbyggingsprosjektene.

 

 

Helt uavhengig av fremdriften i Nasjonal Transportplan kan derfor Regjeringen vise politisk vilje og gå til Stortinget og be om forsert utbyggingstakt for en rekke stamveiprosjekter basert på prosjektutbygging- og finansiering.

 

Her er et forslag til noen prosjekter som bør ha forsert utbyggingstakt:

 

·         Motorvei E-18 gjennom Vestfold ferdig til 2013 i stedet for 2015.

·         Fortsette utbyggingen av motorvei E-18 mot Kristiansand i begge retninger slik at vi har en sammenhengende motorvei mellom Oslo og Kristiansand i 2020 i stedet for 2030.

·         Motorvei E 6 til Lillehammer ferdig til 2020.

·         Smal 4 felts E 6 motorvei gjennom Gudbrandsdalen ferdig innen 2020.

·         Motorvei E16 Sandvika – Hønefoss innen 2020.

·         Motorvei E 6 Trondheim – Steinkjer innen 2020.

·         Motorvei E-18 Oslo – Riksgrense Sverige innen 2015

·         Motorvei E-39 Stavanger – Ålgård innen 2015

·         Motorvei E-39 Bergen - Os innen 2015.

 

 

 

 

2. Vi blir lurt trill rundt! - - Skrevet av Knut Rellsmo, publisert i Østlandets Blad 22. februar 2008...

 

Under et foredrag denne uken ved en av landets største ingeniør-konsulentfirmaer fikk forsamlingen regelrett sjokk: Rike Norge er nemlig det eneste land i Vest-Europa med en negativ utvikling hva gjelder vei- og baneutbygging m.m.

Status p.t: Det veisystem vi har i dag vil det koste 230 milliarder å ruste opp til akseptable standard og da har vi ikke bygget en meter ny vei! Med dagens tempo vil det ta minst 60-70 år før vi er på plass. Det vil si at nesten innen av oss i dag vil oppleve et veisystem på plass.

Hvorfor er vi ikke på plass ? Det kan umulig mangle penger etter 40 år med olje ? Det går uhyggelig tregt. Oslo Havn øst ser nå ut som Hamburg etter bombing i 1945 og kan regelrett brukes som kulisser for en krigsfilm.

Siden bare 25% av bilavgiftene brukes sånn noenlunde til formålet og resten til helt andre formål, ble bomstasjoner det nye ”virkemiddel”. Vi har altså fått bomstasjoner fordi ordinære bilavgifter ikke brukes til formålet!

Statsråd Navarsete har gitt opp. Hun beklager at bomstasjoner, ikke Staten i ordinært veibudsjett, er snart det eneste halmstrå for å få til høykvalitetsveier. Navarsete misliker for øvrig at motorveier tar matjord og vi er nå skråsikre på at hun heller drømmer om å bestyre Landbruksdepartementet for å styrke potetdyrking.

Nær samtlige velgere ønsker seg fremdrift i.h.t. Gallup og løsninger finnes. Av en eller annen merkelig grunn skal vi gjennom tiår provoseres av politikere som visstnok skal være valgt av oss, men som gir regelrett blanke i å møtekomme velgerne.

 

Mer interessante artikler finnes på http://www.bedreveier.org/artikler.html samt http://www.bilaksjonen.no/