Nyhetsbrev november nr 11/2008 

 

Fra http://www.bedreveier.org/  

 

 

Følgende tema i denne utgave:

 

1. Innledning – politiske unnlatelsessynder?

2. Å ikke å se skogen for bare trær – en historisk hendelse

3. ”Annerledeslandet Norge”

4. Å skape køsamfunn ved ”misforstått klimakamp”

5. Ja, hva er det med landet Norge?

6. Manglende trøkk  – om ikke å se veien for bare hull?

7. Historisk budsjett – for hvem?

8. Fremtidig utbyggingsstrategi i Nasjonal Transportplan

9. Etterord – Noen ideer til ettertanke  

  

 

Samferdselsministeren kalte årets forslag til samferdselsbudsjett for ”HISTORISK”, sett i lys av at regjeringen på overordnet nivå oppfylte Nasjonal Transportplan – sitat regjeringen.no;.

 

”Regjeringa foreslår ei historisk satsing med 28 milliardar kroner til samferdselsføremål over statsbudsjettet for 2009 til tryggare, meir miljøvennleg og effektiv samferdsel i heile landet. Det er ein auke på 3,2 milliardar kroner frå 2008”.

 

 

Vi skal derfor i dette nyhetsbrevet ta for oss samferdselsbudsjettet i et ”historisk perspektiv” og relatere det til den kommende Nasjonale Transportplanen.

 

 

 

  1. Innledning – politiske unnlatelsessynder?

 

 

I Rogaland og Hordaland bor det noe over 870 000 mennesker. Tilsvarende bor det om lag 2,8 mill. mennesker i Sør-Norge i aksen fra Hordaland til Akershus/Oslo og sørover. Det er ingen umulighet å få en effektiv stamvei mellom Stavanger og Bergen på under 20 mil mens tilsvarende stamvei mellom Bergen og Oslo kan bli på i underkant av 40 mil.

 

 

     

 

 

 

Men i Norge er ikke dette blitt gjort. Det fins ingen effektive stamveier mellom de største byene, selv om avstandene ikke er store. Er en slik nedprioritering av effektive stamveier en av Norges største

 

 

Tilsvarende forslag for traseer for lyntog er nå foreslått av bl.a. Norsk Bane AS, utredninger som Stortinget vil at det skal arbeides videre med. Men i motsetning til lyntog og andre jernbanetraseer tenkes det ikke tilsvarende helhet i stamveinettet.

 

I dette nyhetsbrevet skal vi se at planlegging og utbygging av stamveinettet bør gjøres på samme måte som tilsvarende planlegging og utbygging av lyntog for jernbane nettet.  

 

 

 

Og videre i forhold til mulighetene for av/påkjørsler og jevn fart på gjennomgangstrafikk vil slike motorveier ha en rekke fordeler i forhold til lyntog. Ett av temaene som vi ser nærmere på senere.

 

 

  1. Å ikke å se skogen for bare trær – en historisk hendelse

 

Ett gjennomgripende tema i de fleste foregående nyhetsbrev har vært ordtaket ”om ikke se skogen for bare trær”. Å se skogen er ikke alltid like lett.

 

 

I erkjennelsens tegn skriver Business Week at den store globale økonomiske veksten de siste årene delvis var kunstig skapt av en oppblåst gjeldsfinansiering som nå er sprukket. 

 

 

 

 

Eksempelvis klarer mange seg uten bil i ”Oslo-gryta” grunnet et omfattende kollektiv tilbud. Mens mange i distriktene tilsvarende kun ser sine egne behov for transport i nærområdene.

 

 

Å se samfunnet i et fugleperspektiv, frikoblet sitt eget miljø, krever øvelse. Noe som ligger rett foran seg ser man ikke - mens en femåring ved siden av kan se det.     

 

 

 

For tilsvarende å se ”skogen” i årets samferdselsbudsjett og den kommende ”Nasjonale Transportplanen” skal vi ta på oss andre briller. Da må vi finne noen utenfra vårt eget ”innarbeidede miljø”.

 

 

 

Årgang 1 – Nr 125 - År 50 e. Kr.

 

 

”Det var stor feiring på Colosseum i Roma i natt. Romerrikets storstilte brosteinsveinett er nå ferdig utbygd.

 

 

 

 

 

- ”Alle veier fører til Rom”, er nå Romerrikets slagord.

 

 

 

Romersk bro på Brosteins Super Veinettet

 

Under planleggingen av dette veinettet ble det lagt vekt på en enhetlig standard tvers igjennom uten stykkevis og delt utbygginger. Romerne har med denne utbyggingen industrialisert vei utbygging og lagt en mal for fremtidig utbygginger som kommer til å være gjeldende til evig tid.

 

 

Romersk brosteinsveinett

 

Ser vi vår tid i 2008 med tilsvarende briller fra en journalist fra fortidens Romerriket blir kanskje resultatet slik:

 

 

 

Fra industriprosjektet ny motorvei Kristiansand - Grimstad

 

 

Ja, fremtidens europeere skjønte at industrialisering av veiutbygging med stor skala utbygginger som binder regioner og folk sammen mest effektivt var veien til utvikling, samkvem, handel og en miljømessig bærekraftig utvikling.

 

 

 

 

 

Men jernhesten sees ikke på som noen konkurrent til de effektive motorveiene. Motorveiene har avkjørsler/påkjørsler med planskilte kryss i snitt for hver femte km og disse er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Trafikken av/på forstyrrer ikke tilsvarende gjennomgangstrafikken. Jernhesten derimot krever mye ressurser i form av mannskap og utstyr.  

 

 

 

 

 

En lettere utgave av jernhesten brukes ellers i de store byene. ”Lette jernhester” er spesielt velegnet der man har store befolkningskonsentrater innenfor et begrenset område, hvor jernhestesporene er mange og frekvensen på jernhesten er høy.

 

 

  1. ”Annerledeslandet Norge”

 

I forbindelse med ”La Sampa” sin dekning av det store brosteinsveinettet i Romerriket i år 50 e.Kr. samt bruk av motorveier og jernhesten i Europa i år 2008 e.Kr. var det stor nysgjerrighet blant våre lesere i Romerriket hvordan transporten var utenfor Romerrikets grenser. Vår journalist bak ”yttergrensene i nord” har derfor reist til høye nord og gitt oss følgende stemningsrapport;

 

 

 

 

 

 

”La Sampa” skal derfor i denne reportasjen fokusere på ”annerledeslandet Norge”. I dette landet fikk jernhesten primært sine spor lagt mellom 1880 og 1920 mens veinettet de siste 1 000 år har blitt utbygd stykkevis og delt - uten noen helhetlig tenkning eller satsing. Samtidig følger i stor grad veiene anno 2008 gamle ferdselsårer fra middelalderen – med små ubedringer og flikking på disse traseene. Ingen nye veinett i nye traseer å se.

 

 

Fra gård til gård er fortsatt gjeldende praksis i Norge, hvor har man også har fått en egen ”sær tradisjon” med å bygge gjennomgående stamveier som såkalte ”miljøgater” gjennom mindre tettsteder. Dette i stedet for å legge stamveiene utenom sentrum. Men er det ”miljøvennlig”?

 

 

 

 

 

Over har vi et bilde fra Bergens Tidende, en av Norges største aviser: Det er ikke plass til to vogntog i bredden på riksvei 7 i Hordaland, en av hovedveiene fra Østlandet til Bergen, Norges nest største by. Det fikk sjåførene lære på den harde måten. To vogntog hadde vært litt for optimistiske på den smale veien ved Kvanndal i Hardanger, og kilt seg fast da de prøvde å passere hverandre. Køen var etter hvert stor i begge retninger.

 

 

Ellers snakket ”La Sampa” med en kar på Vestlandet som fortalte at det er vanlig at lange ”skapbiler” – som ellers brukes mye i Europa, ikke kommer rundt svinger på veiene i Norge og dermed kiler seg fast mot fjellveggen. Da tar det ofte mange timer å jekke bilen ut. Utlendinger bruker GPS og der er ikke slike opplysninger om så smale og krokete veier lagt inn.

 

 

 

Romersk bro

 

Mens organisering av veiutbygging i Romerriket og i alle andre land frem til i dag har vært ”top down” med sentralisert styrt utbygging har det vært og er fremdeles i Norge ”bottom up” der lokale behov presser myndighetene til veiutbygginger.

 

 

  1. Å skape køsamfunn ved ”misforstått klimakamp”

 

Men ikke alt er helsvart. Noen hederlige unntak fins. Norge har snart fått ferdig noen utbygginger av fire felts motorveier i Østfold og Vestfold. Motorveien i Østfold åpner i disse dager etter en svært effektiv utbygging.

 

 

 

 

Mellom 1993 og 2003 ble 63 drept og 84 hardt skadet på E6 gjennom Østfold – en vei som i samme periode ble utbygd til såkalt ”to-felts motorvei” klasse B (klasse B ”to feltsmotorveier” er av de største dødsfellene som noen gang er bygd i Norge).

 

http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20031002/NYHET/401561777.

 

Tilsvarende er det planlagt ferdig en fire felts motorvei i Vestfold i 2015. Sammen med utbygginger på Sørlandet vil det da være ferdig om lag 20 mil med fire felts motorvei mellom Oslo og Kristiansand. Da gjenstår det kun litt over 10 mil før hele strekningen har tilsvarende standard.

 

 

Dersom den fire felts motorveien mellom Kristiansand og Oslo en gang i fremtiden blir ferdig, er den planlagt med hele 93 planskilte kryss med avkjørsler/påkjørsler.

 

 

Jernhesten har ikke tilsvarende muligheter for av/påkjørsel uten at farten forstyrres.

 

 

Exit skilt nr 89 av 93 på E-18 mellom Kristiansand og Oslo    

 

 

Motstanderne av motorveinett hevder derimot at økt motorveiutbygging genererer mer biltrafikk og at effekten av mer effektive veier på CO2 utslipp blir oppveid av den økte biltrafikken.

 

 

Høsten 2008 sank biltrafikken i de fleste land grunnet økonomiske nedgangstider. Sannsynligvis er det en sterk sammenheng mellom økonomisk vekst og vekst i biltrafikk, uavhengig av veiens standard for øvrig

 

 

Selv der jernhesten er godt utbygd venter folk – og venter – på de 9 første månedene i 2008 var det 247 000 jernhesteforsinkelser og 9721 jernhester kom ikke i det hele tatt - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2726063.ece. Hva det koster samfunnet kan man jo bare drømme om!!

 

 

Mange i Norge spør seg hvorfor ikke bedre tilrettelegge for busser som kollektivtransport på et moderne stamveinett i stedet? For dessverre venter bussen på dagens stamveinett også.

 

 

Frustrerte innbyggere mente manglende ”trøkk” på samferdsel er i ferd med å skape et køsamfunn igjen.

 

 

 

 

De svarer selv;

 

-            Ett utdatert stamveinett,

-            bestående av en- og to felts stamveier uten forbikjøringsmuligheter,

-            hvor køene kan strekker seg i flere kommuner,  

-            hvor ulike trafikanter som trailere og annen nyttetrafikk ikke kommer forbi og

-            er dermed avhengig av farten til 16 åringer på moped, traktorkjørere og 90 åringer på vei til apoteket. 

 

 

       

Traktorer er ikke et sjeldent syn på E-18 i Aust-Agder og Telemark

 

 

Mange i Norge er oppgitt over hvorfor ikke disse ”utdødde veiene i andre land” for lengst er erstattet med 4-felts motorveier.

 

 

Uttalte klimamål om begrensing av CO2-utslipp brukes for hva det er verdt for å gjøre trafikken mindre effektiv og dermed skape ”køsamfunn”.

 

 

I Mandal har en ”tøff dame” startet en aksjon for å få motorvei mellom Stavanger - Oslo ved å legge underskriftslister på bensinstasjoner. På få uker har hun fått flere tusen underskrifter.

 

 

 

 

Natur og Ungdom, en miljøorganisasjon for ungdom, mener derimot forslaget er galskap og er rystet over underskriftsaksjonen.

 

 

 

 

  1. Ja, hva er det med landet Norge?

 

Ja, hva er det med landet Norge, spør vi i dagens utgave av ”La Sampa”?

 

 

Kan et manglende motorveinett skyldes at nordmenn er oppfostret på nøysomhet og dermed ikke har og har aldri hatt ledende ”stormannsgale” politikere i positiv forstand som evner å se ting i sammenheng der andre kun ser stykkevis og delt?  

 

 

I India bygges det nå omlag 15 000 km motorvei i en nord/sør og øst/vest akse – se ellers nyhetsbrev nr 8 ang motorveibygging i andre land http://www.bedreveier.org/nyhetsbrev/nyhetsbrev-8-2008.html.

 

 

  

 

For å finne svaret på spørsmålet hva som er galt med Norge tar vår ”utskremte” medarbeider i La Sampa og ser nærmere på Norges statsbudsjett.

 

 

Regjeringa foreslår ei historisk satsing med 28 milliardar kroner til samferdselsføremål over statsbudsjettet for 2009 til tryggare, meir miljøvennleg og effektiv samferdsel i heile landet. Det er ein auke på 3,2 milliardar kroner frå 2008.

 

-          Eg er stolt av å være samferdselsminister i ei regjering som peikar ut ein annan og langt meir offensiv kurs for å byggje heile landet, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

 

 

 

 

STORE ORD fra samferdselsministeren i Norge her. Ja, i utgangspunktet, er det er jo svært hyggelig for Norge at det endelig er samferdsel sin tur og at samferdselsministeren er en av regjeringens budsjettvinnere.

 

 

I denne artikkelen skal vi derfor trekke noen historiske paralleller.

 

 

Samferdselsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 2009 blir på 3,4 pst (28/821) mens det i 2008 var på 3,3 pst (24,8/745), dvs. en økning på 0,1 pst.

 

Historisk økning, spør vi i La Sampa? Eller er det mest lønns- og prisvekst.?

 

 

Fra våre norske kilder ble ikke samferdselsbudsjettet i 1988 regnet for å være på et HISTORISK nivå. Tvert imot. Men siden har det bare blitt verre for nordmennene. Nå var riktignok i 1988 noen milliarder i overføringer til kommune og fylkesveier inkludert i budsjettet mens de nå er inne i rammeoverføringene til Kommunaldepartementet.

 

 

Jo, dersom NTP for perioden 2010 til 2019 legger seg på samme nivå som 1988 budsjettet samtidig som rammeoverføringer til kommuner og fylkeskommuner holdes utenfor – da kan NTP blir HISTORISK. Og derfor foreslår vi i ”La Sampa” følgende HISTORIESKRIVING for de ”stakkars nordmennene”:

 

 

·        NTP i perioden 2010 til 2019 skal hvert år minst ha en andel på 8 pst av tilsvarende fremskrevet statsbudsjett i samme periode.

 

·        Tilsvarende skal investeringer i stamveier i samme periode minst ha en andel på 2 pst av fremskrevet statsbudsjett eller alternativt 1 pst av fremskrevet beregnet BNP.

 

Får nordmennene et slikt forslag til NTP vil Samferdselsministeren bli HISTORISK.

 

 

La Sampa anbefaler nordmennene å lese http://www.bedreveier.org/ Personene bak den nettsiden er ikke spesielt opptatt av veiene for veiene sin skyld.

 

 

 

  1. Manglende trøkk  – om ikke å se veien for bare hull?

 

 

Så langt ”La Sampa”. La oss gå tilbake til virkelighetens verden med statsbudsjettet og regjeringens ”TRØKK” på samferdselsområdet.

 

 

 

Innenfor de ressursene han disponerer og hvordan det statlige vegbyråkratiet er organisert er det sikkert nok å gjøre. Trenger ikke mer midler for å holde hjulene greit i gang i byråkratiet.  

 

 

Er det noe ønske i vegbyråkratiet i det hele tatt å ha prosjekter i samme skala som OPS-prosjektene? Jo da;

 

 

- Vi får rasjonell fremdrift og er ikke avhengige av årlige bevilgninger på statsbudsjettene. Men midt oppe i dette er det fortsatt sånn at regningene må betales til slutt. Skal vi ha økt aktivitet, må vi ha mer penger inn i veisektoren totalt sett, uavhengig av finansieringsformene. Dessuten er drift og vedlikehold av eksisterende veier et svært vesentlig område, påpeker utbyggingsdirektør Lars Aksnes.

 

 

 

Det skal fullføres 15km - FEMTEN KM - midtrekkverk og starte opp ytterligere 15km!

Historisk "satsing"?? Riktig nok fullføres også 67 km med fire felts motorvei til neste år, men det er utbygginger som er vedtatt for lenge siden.

 

 

Dette koster Stoltenbergs statsapparat i regjeringskontorene:

2006: 5130 mill. kr.

2007: 5220 mill. kr.

2008: 5790 mill. kr.

2009: 6230 mill. kr.

 

 

 

4225 førstekonsulenter, rådgivere, avdelingsdirektører og ekspedisjonssjefer jobber nå i departementenes kontorer i regjeringskvartalet i Oslo. Bare det siste året er det ansatt 145 flere byråkrater i departementene

 

 

 

Den tidligere finansministeren Per-Kristian Foss er svært kritisk til kostnadsveksten.

- De rødgrønne har aldri hatt som mål å begrense byråkratiet, og dermed fortsetter det bare å ese ut. - Det er et dårlig signal å bruke så mye på seg selv, når det fortsatt er så mange samfunnsoppgaver som står uløst. - Forslaget om å bygge ut regjeringskvartalet for 800 millioner kroner la vi i skuffen, men det kom raskt frem igjen da de rødgrønne inntok regjeringskontorene, sier Foss.

 

 

 

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, fra SV, har følgende kommentar;

 

 

Men hvorfor sa ikke samferdselsministeren det samme om budsjettveksten på sitt budsjett? Hennes budsjett var jo historisk?

 

 

Hva med heller å holde budsjettene flatt og forutsette at lønnsvekst tas gjennom effektivisering, ny teknologi og omstilling. For å presse byråkratene til å tenke nytt?

 

 

En redningsaksjon er nok høyst nødvendig, men stilles det ikke samtidig betingelser til styring og kontroll for den samme bransjen er det da grunn til å tro at ikke finansfolkene med denne ”gavepakken” skummer fløten?

 

 

 

Motorveier mellom regioner, som effektiviserer samfunnet og gir store miljøgevinster, snakker man derimot ikke mye om i Norge. Da kommer ikke gullkortet frem.

 

 

 

  1. Historisk budsjett – for hvem?

 

 

La oss derfor fortsette med noen generelle bekymringer ang. statsbudsjettet sakset fra Sandefjord Blad som omhandler videre utbygging av motorvei i Vestfold.:

 

Tvilen sås gjennom ordlyden i budsjettet om at "... Samferdselsdepartementet vil legge fram en proposisjon om videre utbygging og finansiering av E18 i Vestfold så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Det kan derfor bli aktuelt med anleggsstart på strekningen Sky-Langangen i løpet av 2009". Spørsmål som umiddelbart melder seg i kjølvannet av ordlyden er: Hva er årsaken til en mulig forskyving av byggestart fra våren 2009 til "i løpet av 2009"?

 

 

En ting er her Vestfold sine interesser. Men landets interesser står tilsvarende på spill. Hovedoppgaven i den kommende Nasjonale Transportplan må være å sikre Norge et effektivt vei- og kollektivnett i aksen nord-sør og øst-vest.

 

 

Eller er det viktigere med dobbelspor på jernbanen enn dobbelspor på veien?

 

 

Hver av de må da være på 40 til 50 km i aksen nord-sør og øst-vest.

 

 

Det er tilnærmet ”tragisk og en nasjonal tragedie - for å bruke de STORE ORD - at det er de lokale aksjoner og initiativ som presser frem en høyst nødvendig stamveiutbygging i dette landet.

 

 

Som i Telemark, hentet fra TV2 nyhetene:

 

80 vogntog fra hele Østlandet deltok i aksjon på E18 i Telemark.

 

 

Problemer, ikke kaos

Aksjonsgruppa sier de ikke har som mål å lage kaos på europaveien, men utelukker ikke at bilister må måtte smøre seg med litt ekstra tålmodighet hvis de skal kjøre E18 gjennom Bamble i ettermiddag.

 

- Vi skal ikke lage kaos, men det kan fort oppstå problemer. Dette er hverdagen for yrkessjåførene. Vi må kjøre på de veiene som er, sier Tellefsen som legger til at de som ofte bruker strekningen, nok er vant til at det tar tid. - Vi har kø her hver sommer. Det har vi hatt i 20 år. Her er kapasiteten på E18 for lengst oppbrukt, sier aksjonslederen.

 

Flere aksjoner

Bakgrunnen for dagens aksjon er skuffelsen over at det ikke kom midler til veistrekningen i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag. Og med ny Nasjonal transportplan like rundt hjørnet og et stortingsvalg neste høst, kan aksjonslederen love at sjåførene ikke kommer til å bli sittende stille før veistrekningen er prioritert.

 

- Vi vil ikke være noe alibi for tiltaksløse politikere, slår han fast og sier de har bedt om et møte med statsministeren, men fått avslag. Hoveddelen av sjåførene som deltar i dagens aksjon er fra Telemark, men noen kjører langt for å vise sitt syn. - Vi har fått melding om sjåfører fra både Mandal og Hamar, sier en kamplysten aksjonsleder.

 

.

 

I mellomtiden har Hallgeir Langeland fra SV gått ut i Transportmagasinet og oppfordret langtransportsjåførene til å stemme SV, for da blir det mer gods på jernbane. Mulig han får støtte av sin partikollega, Per Østvold, leder i Transportarbeiderforbundet?

 

 

 

 

Men tilbake til statsbudsjettet.

 

 

Fra leder i Altaposten: - Er det mulig?

 

Vi sitter igjen med en følelse av at E6-utbyggingen er rammet av kollektiv politisk demens. Hvordan i all verden er det mulig å neglisjere innfartsåra til Finnmark nok en gang? Absolutt alle har pekt på E6 når det har blitt spurt om prioritering av veiprosjekter i fylket. Likevel får vi servert et forslag til statsbudsjett som legger hele anlegget brakk.

 

 

De har vært på banen hele skokken: Politikere på alle nivå, NHO, LO og transportbransjen. Til og med finansminister Kristin Halvorsen ble urolig da partikollega Otto Erik Aas fikk raserianfall i Altapostens spalter på grunn av manglende E6-prioritering. Det er sjelden vi har Halvorsen på tråden i lokalavisa, men her ilte partilederen til med en beroligende hilsen til sin partikollega. Synd hun ikke varslet sitt alter ego, finansministeren.

 

 

 

 

SKUFFET: Ole Viggo Føleide er irritert over neglisjeringen av E6 vest for Alta i statsbudsjettet. Han oppfordret til boikott av Liv Signe Navarsetes parsellåpning ved å snu ryggen til.

 

Vi advarte lokale politikere mot å ta løftene for god fisk etter besøket og heller jobbe kontinuerlig videre frem mot budsjettfremleggelse. Vi vet ikke hva som har skjedd i mellomtiden, men vi sitter igjen med en følelse av at E6-utbyggingen er rammet av kollektiv politisk demens. Hva i all verden gjorde medlemmene i Transportkomiteen etter bussturen? Hva har lokale og regionale politikere foretatt seg? Det hele kan ende med at Staten ved utbygger låner penger fra lille Alta Kraftlag for å holde hjulene i gang. Uten å betale renter, vel og merke. Det er nesten så vi søker asyl i kriserammede Island.

 

 

Som et apropos; I nordområdene, på andre siden av grensen, skal russerne i Murmansk området investere om lag 200 milliarder norske kroner i infrastruktur de kommende år.

 

 

  Ølen Betong i Murmansk

 

Mens samferdselsministeren skrøt av at regjeringen hadde overoppfylt Nasjonal Transportplan viste bildet noe annet når det gjaldt ordinære riksveiinvesteringer.

 

 

 

 

 

I Mjøsregionen er det tilsvarende bekymringer – fra Romerikes Blad og VG;

 

Presser E6-avgjørelse

 

Politikerne godtar ikke at veien kan bli utsatt på grunn av det de betegner som beslutningsvegring, skriver Romerikes Blad. Etter mye protester fra lokalmiljøet har spørsmålet om trasévalg for forlengelsen av nye E6 og byggingen av dobbeltspor for jernbanen endt på miljøvernministerens bord. Solheim må avgjøre om veien skal bygges langs strandlinjen ved Mjøsa eller legges i lenger øst. Statens vegvesen har allerede startet byggingen av ny E6 nord og sør for Mjøsa.

 

 

 

 

Eidsvoll Blad 16 oktober

 

Sendrektighet i Miljøverndepartementet kan føre til at utbyggingen av E6 stopper opp ved Minnesund.

 

 

– Tida begynner å løpe fra oss. Det kan fortsatt gå eller ikke gå å få til en sammenhengende utbygging. Men drar avgjørelsen ut til jul, da må vi si at det ikke går, kommenterer Stensby.

 

 

Men er det ikke ellers foruroligende at det ellers er så lite ”trøkk” på motorveiutbyggingen i Norge fra den rødgrønne regjeringen? ”Hva er det som gjør at det drøyer slik med en avgjørelse i saken over? Uansett blir det svært kostbart for samfunnet dersom den store utbyggingen nå må stoppe opp.

 

 

Men selv om klimatrusselen er en alvorlig sak som krever internasjonal samhandling og tiltak – må man vel ikke stoppe utviklingen av Norge i mellomtiden? Eller ønsker man ikke fremdrift?

 

 

Et motorveiNETT i Norge vil ha en større miljøgevinst enn i andre land pga dagens dårlige veinett her i landet. Veier med grønne skilt (eks E134) er bare grønne og miljøvennlige når de tar korteste vei mellom regioner og går utenom tettstedene!!

 

 

 

 

I de fleste land er det bygget ut et motorveinett som gir jevn hastighet og som knytter de største byene og regioner sammen og da er det ikke nødvendigvis bare biltetthet som bestemmer om det skal være 4-feltsvei, men minst like viktig er redusert transporttid og CO2-utslipp.

 

 

 

  1. Fremtidig utbyggingsstrategi i Nasjonal Transportplan

 

Anbefalt løsning:

 

Nasjonal Transportplan må gi føringer for en fremtidig sentralisert styrt utbygging av et motorveinett mellom de største byene.

 

 

Utbyggingen bør forseres slik at dette motorveinettet står ferdig en gang mellom 2020 og 2030.

 

 

 

·        NTP i perioden 2010 til 2019 skal hvert år minst ha en andel på 8 pst av tilsvarende fremskrevet statsbudsjett i samme periode.

 

·        Tilsvarende skal investeringer i stamveier i samme periode minst ha en andel på 2 pst av fremskrevet statsbudsjett eller alternativt 1 pst av fremskrevet beregnet BNP.

 

 

Detaljert forslag;

 

Statens vegvesens sitt forslag til Nasjonal Transportplan for utbygging av våre stamveier er dessverre lite preget av nytenkning, visjoner og skisser over hvordan sikre seg de nødvendige midler og ressurser til å bygge landet for fremtidige generasjoner.

 

 

Ett av utallige eksempler er utbygging av 2/3 felts ny E-18 i Arendal som snart er ferdig. En kortsiktig utbygging som må bygges om på nytt dersom man skal få fullverdig motorvei mellom Kristiansand og Oslo.

 

 

Når nåværende regjering stopper videre utredning av prosjektfinansiering og tror utfordringene lar seg løse ved å øke noe på de årlige bevilgningene bidrar de kun til å fortsette den kortsiktige tankegangen i norsk samferdselspolitikk – en tankegang som vi kaller ”å spare seg til fant” 

 

 

 

Norge må snarest bygge ut ett Motorveinett 2 175 km i Norge

 

Forslag til skisse over traseer:

 

 

 

 

Forslag til motorveinett - Den doble Y:

 

 

 

Gir en effektiv stamvei mellom:

 

-           Stavanger/Haugesund – Bergen

-           Vestlandet – Østlandet

-           Sørlandet – Østlandet

-           Østlandet – Trøndelag/Nord-Vestlandet

            Innad i Østlandsregionen mellom Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus,  

            Østfold, Oppland og Hedmark

 

Fordeler ved ett motorveinett:

 

-            Store tidsreduksjoner grunnet kortere avstander og økt gjennomsnittshastighet:

 

 

-            Beregnet økonomisk gevinst:

 

 

-            Et motorveinett vil erstatte en vesentlig andel av dagens skakkjørte stamveinett på 8 875 km, et stamveinett der 95 pst ikke har fullgod standard og der 56 pst ikke engang tilfredsstiller minimumskravene til en europavei.

 

-            Et motorveinett vil knytte sammen 90 pst av Norges befolkning.

 

-            Vedlikeholdskostnadene, mer en faktor av trafikkmengde enn antall km, trenger ikke være større enn på dagens overbelastede veinett. Gevinsten derimot med et nytt motorveinett er svært forsiktig beregnet til minimum 62 milliarder pr år inn i evigheten.

 

En moderne motorvei er en stamvei som binder regionene sammen:

 

-            Den har planskilte kryss og går utenom alle tettsteder.

 

-            Med dagens veinett som tilførselsveier vil et motorveinett ta unna en stor andel av person-, gods- og tjenestetrafikk og gi videre store miljø- og tidsgevinster samt avlaste sekundær veinettet.

 

Dette motorveinettet vil:

 

·         være en vitamininnsprøytning for næringslivet og gi stor økonomisk vekst

 

 

·         gi en miljøgevinst

 

 

·         virke desentraliserende

 

 
   
·        gi en dramatisk bedring av trafikksikkerheten

 

 

 

Finansiering av motorveinettet

 

 

 

 

 

 

Prosjektering, utbygging og drift av motorveinettet

 

-            Prosjektering, utbygging og drift bør frikobles fra Veidirektoratet og organiseres som egne prosjekter.

 

-            Prosjekter i milliardklassen over flere mil vil lokke til seg store utenlandske entreprenører.

 

-            I stedet for stykkevis og delt prosjekter som koster samfunnet dyrt, vil kontinuerlige utbygginger som fortsetter gi samfunnet mye billigere og raskere tilgang til et moderne stamveinett.

 

 

Motorveinettet i Montana

 

I Montana har de nærmere 2 000 km motorvei i et nett som linker delstaten sammen. Delstaten har 890 000 innbyggere og til en viss grad topografi som Norge (høye fjell og daler).

 

Kart over motorveinettet (blå streker):

 

 

 

Jernbanen – ett alternativ?

 

-            Persontrafikken med jernbane er i dag på 4 pst mens vei har 87 pst.

-            Potensial for å overføre mer persontrafikk fra bil til ulike kollektivtiltak i de største byene

-            Potensialet i forholdet bil/jernbane for trafikken mellom byer er derimot ikke stor.

-            Bygges det høyhastighetstog mellom byene (kostnadsberegnet til flere hundre milliarder) vil det muligens erstatte deler av flytrafikken men ikke biltrafikken.

-            Mange skal der intet tog går.

 

Spørsmål nr 43 fra Samferdselskomiteen om St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 ble besvart slik ”...

 

Det finnes imidlertid enkelte analyser av potensialet for trafikkoverføring som følge av utbygging av dobbeltsporet jernbane parallelt med vei. Resultatene tyder på at overført trafikk vil bli relativt liten sammenlignet med nivået på veitrafikken. Overføring i størrelsesorden 3-6 pst. kan antydes (målt i forhold til veitrafikken). Dette tilsvarer bare 2-3 års normal vekst i veitrafikken ....”

 

-            De fleste steder i Norge har ikke jernbane tilbud og kommer heller ikke til å få det.

 

-            Hvorfor ikke gjøre veinettet mer effektivt i form av moderne veier som korter ned kjøretid og har en bedre flyt?

 

-            Fyll videre dette veinettet med et landsdekkende ekspressbusstilbud med hyppige avganger.

 

-            Norge bør videre satse på å frigjøre store deler av jernbane nettet utenom triangelet Lillehammer – Oslo – Vestfold/Østfold til godstransport.

 

-            Tenk da om Norge kunne fått en uslåelig kombinasjon av moderne veier, landsdekkende ekspressbusser og gods på jernbane?

 

 

Hva med 2/3 felts veier?

 

Dersom trafikken på veien er så stor at den før eller siden likevel må bygges ut til 4 felts vei, vil det bli dyrere på sikt å lage en midlertidig løsning med 2/3 felts vei først.

 

Det er dokumentert at 4 felts veier har en kapasitet som er om lag tre til fire ganger høyere enn en 2 felt vei og at trafikken kan holde høy hastighet samtidig som alvorlige ulykker reduseres med om lag 90 pst. En 2/3 felts vei med midtdeler som koster nesten like mye, vil verken gi økt fremkomlighet eller mer forutsigbar reisetid.....”

 

 

To alternative metoder for veiutbygging:

 

-            Delegert styrt utbygging – Fjerning av flaskehalser over korte veistrekninger.

-            Sentralisert styrt utbygging – Helhetlig utbygging over lengre veistrekninger mellom regioner og byer.

 

Delegert styrt utbygging (distrikts- og regionnivå har avgjørende innflytelse):

 

-            Fjerning av flaskehalser medfører at veinettet blir utbygget stykkevis og delt.

-            Resultat av lokale og regionale initiativ og press mot sentrale myndigheter.

-            Små og stykkevis og delt utbygginger gir tilsvarende et fragmentert veinett som hele tiden veksler i standard.

-            Kortsiktig utbygging som er avhengig av årlige bevilgninger.

-            Finansieringen er enten over de årlige statsbudsjett eller bompenger.

 

Konklusjon: Delegert styrt utbygging enerådende i Norge, men passer best til vedlikeholdsoppgaver.

 

 

Sentralisert styrt utbygging: (Næringsdepartementet og Vegdirektoratet bestemmer veitrase mellom regionene på faglig grunnlag)

 

-            Planer og utbygging sees uavhengig av lokale og regionale prioriteringer.

-            Helhetlig utbygging av sammenhengende veistrekninger. Gir tilsvarende et helhetlig veinett med en sammenhengende standard.

-            Langsiktig utbygging som er uavhengig av årlige bevilgninger - skjermes fra kortsiktige driftsmessige prioriteringer.

-            Finansieringen er enten ved bruk av tidligere fondsavsetninger eller låneopptak.

 

Konklusjon: Sentralisert styrt utbygging brukes i alle andre land for utbygging av nye motorveier mellom regioner.

 

 

 

 

  1. Etterord – Noen ideer til ettertanke

 

 

17 flere veiprosjekter på Østlandet

Fra Aftenposten - Kan fullføre 17 flere veiprosjekter før 2020

 

 

På den måten vil de ferdigstille firefelts motorveier på følgende strekninger innen 2020:

 

Scenarioet forutsetter en fordobling av de statlige investeringene: 50,4 milliarder kroner innen 2020. I forslaget til Nasjonal transportplan for 2010- 2019 er det satt av 13,9 milliarder kroner, basert på samferdselsbudsjettet fra 2007.

 

 

 

 

 

Potensialet i Haukeliveien

 

I sist nyhetsbrev skrev vi om Haukeli- og Telemarksveien E134, som sammen med nye veiforbindelser mellom Stavanger og Bergen (Rogfast og Hordfast) i ene enden og nye veiforbindelser på Østlandet i andre enden (bl.a. ny tunnel Horten-Moss) kan bli en hovedlink øst-vest for langt over halvparten av Norges befolkning.

 

 

 

 

·         Under følger et redigert sammendrag av noen innlegg Idar Mo, kjent vei-entusiast, har hatt i enkelte aviser ang. Haukeliveien:

 

Med Hordfast og Haukeliveien knyttet sammen blir det en felles trase fra Eikelandsosen og inn til Bergen. Dette vil gi ei innsparing på over 1 mrd kr på Haukleveien sin arm mot Bergen.

 

 

Siv. ing. Johannes Sørli, Stord, har gjennom mange år arbeidet med å få fram potensialet i Haukeliveien som den korteste og laveste stamveien mellom Østlandet og Vestlandet, en vei som faktisk ikke trenger å være noen høyfjellsvei i det hele tatt.

 

 

 

Helårsvei under skoggrensa

 

Sørli følgjer slavisk Statens vegvesen sitt framlegg til veiløsning forbi Røldal og holder seg til den 12 km lange tunnelen fra Korlevoll sør for Odda til Valldalen nord for Røldal, men så forlenger han den 13 km lange tunnelen fra Valldal til Ulevå på 1000 m høyde med 12 km fram til Vågsli vannet på 797 m høyde.  Den nye tunnelen blir da 25 km, dvs. som Lærdalstunnelen som har fungert bra siden den stod ferdig i 2000.

 

 

 

Innkortinger på 43 km mellom Grungedal og Hjartdal i Telemark

 

Sørli har laget et godt og enkelt framlegg til innkorting på 43 km mellom Grungedal og Hjartdal med fire korte tunneler der den lengste er 5,9 km.

 

Firefelts motorvei Oslo – Bergen over Haukeli

 

På bakgrunn av forslagene over er det ingen umulighet å bygge en firefelts motorvei fra Drammen og til Odda. Med vanlig europeisk transportstandard blir da kjøretid fra Bergen/Stavanger/Haugesund til Oslo på vel 3 timer.

 

 

Bilde fra motorveinettet i Montana tatt fra web kamera (slik kan den nye Haukeliveien se ut!):

 

 

 

Mens dette forslaget til Haukelivei aldri kommer over tregrensen er veien over Hardangervidda på det meste 1200 moh og ligger lenge over 900 m i et snøtungt terreng. Norges lastebileierforbund vil faktisk stenge av Hardangervidda om vinteren og konsentrere brøytemidlene mot Haukeli og veiene over Sogn.

 

 

Fordi Haukelivegen bare blir 37 mil mellom Oslo og Bergen vil alle sør for Gardermoen velge den når de skal til Bergen. Lenger nord vil de bruke E16 til Hønefoss, RV7 til Gol og Rv52 over Hemsedal fram til E16 i Lærdal. Om vinteren vil en så gå videre på E16 mot Bergen og Rv5 mot Sogn og Fjordane heilt til Florø i vest.

 

 

Tilslutt et hjertesukk fra Dag og Tid for de som har hengt med så langt:

….Samferdslepolitikken har alltid trekt til seg kraftfulle personar som veit å argumentere:

Betre vegar reduserer kostnadene, sikrar effektiviteten og konkurranseevna. Næringslivet vert styrkt, regionane utvikla. Nye vegar held oppe busetjinga og reduserer energibruken. Og, sjølvsagt, betre vegar skal gje færre ulykker…..

 

Så sant, så sant………….. Skal vi ikke komme i gang????? Før oljefondet er negativt????

 

Et nyhetsbrev fra http://www.bedreveier.org/