Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

N y h e t s b r e v

 

Nyhetsmeldinger 2009

 • 10/2009 Statsbudjsettet og nye politiske koster
 • 09/2009 Ja til Bedre Veier!
 • 08/2009 "Veigalskap" i Norge
 • 07/2009 Individets ansvar
 • 06/2009 Å la vær å bruke linjal
 • 05/2009 Et historisk vedtak
 • 04/2009 NTP 2010-2019: Hvordan gikk det med helheten?
 • 03/2009 Mens vi venter på Nasjonal Transportplan.....
 • 02/2009 Handlekraft må vises i Nasjonal Transportplan.
 • 01/2009 CO2-utslipp og Nasjonal Transportplan.

Nyhetsbrev 2008

 • 12/2008 "A New Deal" for Norge - samferdselsløft innen stamveier.
 • 11/2008 Å skape historie
 • 10/2008 Politisk systemsvikt
 • 09/2008 Manglende økonomisk vilje til satsing på samferdsel.
 • 08/2008 Motorveiutbygginger i Øst-Europa og andre land
 • 07/2008 Politiske dilemmaer og utfordringer knyttet til vekst og utvikling
 • 06/2008 Industrialisering av motorveiprosjekt i andre land
 • 05/2008 Hva er industrialisering av veiprosjekter?
 • 04/2008 Industrialisering av veiutbygging!
 • 03/2008 Blåmandag for anleggsbransjen i 2010?
 • 02/2008 Den overordnede debatten ang. Nasjonal Transportplan
 • 01/2008 Investeringer i veinettet 'strupes'.© Gunnar S. Mikkelsen (2009)