Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
Motorveier i Norge

 
E18 ved Kristiansand dyrepark. Foto: Thorstein Johannessen. Bildet er fra Wikipedia

2009 og 2012: Merkeår for motorveier i Norge

I 2008 ble den nye motorveitunnelen på E18 vest for Drammen ferdig (Frydenlund-Eik), og dermed var en viktig "missing" link på motorveien sør for Oslo blitt borte. I begynnelsen av september 2009 var nok en viktig brikke på plass, E6 fra Assurtjern sør for Oslo til Vinterbro.

Det betyr at vi på senhøsten 2009 for første gang har et norsk motorveinett hvor vi skal kunne kjøre på sammenhengende 4-felts motorvei på følgende strekninger:

 • E6 Oslo-Svinesund
 • E6 Oslo-Karihaugen-Kløfta-Hovinmonen-Dal
 • Rv 159 Karihaugen-Lillestrøm
 • Rv 2 Kløfta - Nybakk (smal firefelts vei som ikke er skiltet som motorvei klasse A)
 • Rv 35 Hovinmoen-Gardermoen
 • E18 Oslo-Gulli (Tønsberg)
 • E18 Dyreparken Kristiansand til Grimstad

I tillegg har vi noen strekninger som ikke er koblet sammen med andre motorveier:

 • E6 Skaberud-Kolomoen (avkjøring Rv 3)
 • E18 Momarken - Krosby (Askim)
 • E6 Melhus
 • E39 Nord for Bergen (sør for Åsane)
 • Rv 555 (Sotravegen ved Bergen)
 • E39 sør for Stavanger
 • E18 Langåker-Bommestad (Sandefjord-Larvik)

Motorveier i 2009. Klikk for større versjon

Neste viktige begivenhet er i 2012 da det er planlagt at Sverige skal åpne siste strekning på 4-felts E6 fra Uddevalla til Svinesund. Det betyr at i 2012 er våre norske motorveier for første gang koblet sammen med det europeiske motorveinettet! Dette er svært viktig for nasjonal utvikling og internasjonal samkvem.

Motorveiprosjekter som kommer snart

Disse nye motorveistrekningene vil være under bygging i oktober 2009:
 • E6 Dal-Minnesund
 • E18 i Østfold
 • E18 Sky-Langangen

Planlagte motorveier frem mot 2015

På tross av enorme problemer med ulykker og fremkommelighet, blir det ikke lagt opp til noen storstilt forsering av nye 4-felts motorveier, og i 2015 er det planlagt at følgende strekninger skal være utbygd til 4-felts motorvei:
 • E6 Oslo-Svinesund
 • E6 Oslo-Kolomoen (ved avkjøring til Rv3)
 • E6 Melhus-Trondheim
 • E16 fra Sandvika og noen km opp mot Sollihøgda
 • Deler av E18 Mysen-Akershus grense
 • E18 Oslo-Telemark-grense
 • E18 Dyreparken til Grimstad
 • E39 Bergen til Os

Planlagte motorveier i 2015. Klikk for større versjon

Sammenligning mellom Norge og Sverige

Ved å sammenligne offiselle kilder 3) finner man at ved ingangen til 2004 var kun 0.8% av det norske riksveinettet 4-felts motorvei, mens Sveriges motorveinett på 1600 km tilsvarende utgjorde 6.1% av riksveinettet.

Dersom man sammenligner antall kilometer motorvei med antall innbyggere i landet, ser vi at hver svenske kan boltre seg på 4 ganger så mye motorvei som hver nordmann.

Land Antall innbyggere /1000 Riksveier km 1) Motorveier 4-felt km 2) %-andel 4-felt 4-felt pr 1000 innbygger
Norge 4600 27129 213 0.8 0,05
Sverige 9000 26400 1600 6,1 0,18
USA 290000 694372 124680 18.0 0,43

1) For Sverige er dette veilengde for europaveier, 'øvrige riksveier' og 'primære lansveier'. For USA er dette Highways og 'Other Arterials' som er andre viktige veier.
2) For USA er dette Interstate-veiene og andre Highway'er med 4-eller flere felt med midtdeler. Tallene fra 1996.
3) Vi har brukt kildene

 • Statens Vegvesen sine årsrapporter
 • 'Fickfacta' fra Svenske Vagvarket'
 • "Our Nations Highways" av U.S. Department of Transportation, Publication No. FHWA-PL-98-015

Hvor mye motorvei har vi i Norge?

I mange år ble det ikke bygget nye 4-felts veier, men de siste årene har det vært en liten økning, hovedsaklig pga utbygging av E18 i Vestfold og E6 i Østfold:

Dato Klasse A (4-felt) km Klasse B km
1.1.2006 270 447
1.1.2005 1) 194 454
1.1.2004 213 450
1.1.2003 178 450
1.1.2002 173 463
1.1.2001 143 463
1997 100 -
1995 86 -
1995 86 -
1990 73 -
1985 71 -
1980 57 -
1975 51 -
1970 41 -
1965 23 -
1960 0 -

1) Ny veinettmodell gjør at veilengdene for 2005 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere års veilengder.

Kilde: Stategns Vegvesen sine årsrapporter, Statisitk sentralbyrå, "Noric Statistics 1999" fra Norisk Ministerråd København 1999.

Det kan nevnes at Sverige i 1970 hadde 403km motorveier mens vi hadde 41km, og at vi selv nå i 2009 ikke har klart å lage mer enn i underkant av 300km motorveier. Vi ligger altså langt bak Sverige...

  < Tilbake© Gunnar S. Mikkelsen (2009)