Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
E6
 

E6 - ryggraden i vei-Norge?

E6 strekker seg fra Svinesund i sør til Kirkenes i nord er på mange måter ryggraden i vei-Norge. Vi ser for oss at strekningen Svinesund-Steinkjer bør være 4-felts motorvei.

I starten av 2006 er det kun korte strekninger som er 4-felts motorvei:

E6 mellom Svinesund og Oslo
I dag er denne strekningen en kombinasjon av 4-felts motorvei og 2-felts motorvei:
|***|**|********************|**********************|
Oslo| Vinterbro       Rygge      Svinesund
  |                            = 4 felt
 Assurtjern                         - 2 felt

====---======================---------------------==
E6 sør i Akershus og i Østfold var tidligere dødsvei nr 1 i Norge, og opprinnelig skulle ikke strekningen være fullt utviklet som 4-felts motorvei før i 2015. Lokalt initiativ medførte at prosjektet ble fremskyndet sammen med utvikling av E18 i det som heter "Østfold-pakken". E6 i Østfold skal være ferdig som sammenhengende 4-felts motorvei i 2008. For mer informasjon se

Men fortsatt gjenstår en liten stump i Akershus som går fra Assurtjern til Vinterbro hvor det i dag er en to-felts vei med tett trafikk. I 2009 skal denne veien være ferdig. Se

for mer informasjon.

I 2009 vil altså hele strekningen Oslo-Svinesund være ferdig som sammenhengende 4-felts motorvei.

E6 mellom Oslo og Kolomoen
Det er i dag 4-felts motorvei mellom Oslo og Hovinmoen rett nord for Jessheim. Fra Hovinmoen til Kolomoen er det stort sett 2-felts motorvei:
|**************|***********************************|
Oslo    Jessheim            Kolomoen         = 4-felt
      Hovinmoen                        - 2 felt

================-----------------------------------

Kolomoen er stedet hvor Rv3 tar av fra E6 rett sør for Hamar. Strekningen Hovinmoen-Kolomoen er svært ulykketsutsatt og har ofte køproblemer. Strekningen er planlagt til 4-felts motorvei og den første parsellen Hovinmoen-Dal påbegynnes vinteren 2007-2008 dersom Stortinget gjør de nødvendige vedtak. Se

for mer informasjon.

Utbygginen vil bli bompengebasert med en ny løsning hvor man vha antennepunkter vil betale for kjørt strekingen på ny vei.

E6 mellom Kolomoen og Biri
Prosjektering foregår for utvidelse av E6 fra Kolomen til Biri, men det er usikkert når dette kan igangsettes.

Veien er i dag 2-felts motorvei.

Biri til Lillehammer
Det er et mål at det skal bli fire-felts vei helt frem til Lillehammar, men det er ingen konkrete planer ferdige.

Veien er i dag 2-felts motorvei

E6 i Gudbrandsddalen
I de siste årene har det vært veldig mange stygge ulykker på E6 i Gudbrandsdalen. og det har vært vist mye lokalt initiativ. Vegvesenet har startet jobben med å lage planer for ny vei, og lokale krefter sier at intet annet enn 4-felts motorvei vil bli akseptert.
Gudbrandsdalen-Melhus
Det er p.t ingen konkrete planer om 4-felts motorvei mellom Gudbrandsdalen og Melhus.

Melhus-Trondheim
Fra Melhus til Trondheim er det planer om 4-felts motorvei, men det kun en 4 km kort strekning nord for Melhus som er ferdig:

Trondeheim-Steinkjer
Her foreligger det ingen konkrete planer om 4-felts vei. Deler av strekningen er 2-felts motorvei.

  < Tilbake© Gunnar S. Mikkelsen (2008)