Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

L e n k e r

Andre nyttige websider og noen YouTube filmer

Norske instanser og organisasjoner
Bilaksjonen
Nei til frontkollisjoner
Stiftelsen Aksjon Bedre Vei
Samferdselsdepartementet
Statens Vegvesen
Statistisk sentralbyrå om transport og kommunikasjon
Transportøkonomisk Institutt
Møreforsking Molde AS
Opplysningsrådet for veitrafikken
Trygg Trafikk
blinkut.no - norsk blogg om veier
Norske veisider
Aksjon rett E18
Våre Veger
Haukeliveien
OPS-prosjekt E18 Kristiansand - Grimstad
Fjordvegen - eit interesseselskap for Rv13.
Wikipedia: Fargsgrenser i Norge

Norske tidskrifter og planverk
Nasjonal Transport Plan (NTP)
Vegen og Vi (utgitt av Statens Vegvesen)
Samferdsel (utgitt av Transportøkonomisk Institutt)
Utenlandske sider om samferdsel
International E-road network (Wikipedia)
List of articles related to roads and highways around the world. (Wikipedia)
Highway and Motorway Factbook (Amerikansk)
Bureau of Transportation Statistics (Amerikansk)
National Traffic and Road Closure Information (Amerikansk)
Trans Global Highway - A Proposal by Frank Didik
Utenlandske sier om broer og veikonstruksjon
Roads&Bridges
Road Traffic Technology
Utenlandske motorveier
Tyske Autobahn
Franske Autoroute
Motorveier i BeNeLux
Chris's British Road Directory : Motorway Database
"Pathetic motorways" (Engelsk)
Amerikanske Interstate
Interstate Highway System (Wikipedia)
Texas Freeways
Motorveien EGNATIA ODOS i Hellas
The Swiss motorways
Czech motorway and expressways (med mange bra linker)
Croatian Motorways Ltd
Expressways of China (Wikipedia)
YouTube
Norsk veibygging - Hva gikk galt?

I denne informative filmen fra Aksjon rett E18 blir vi forklart hvorfor Norge mangler et fungerende stamveinett. Filmen gir en rekke gode eksempler underveis og er svært lærerik.

Norges dårligste vei: Riksvei 60 Olden-Innvik

Se denne utrolige videoen med lastebiler på Rv60 "Olden-Innvik" som ble kåret til Norges dårligste vei i Nettavisen:

Enda en video fra samme strekning:

M4 116km fra Moskva
Fine veier i Russland:

Motorvei i Kina
Ny fin motorvei i Kina med mye trafikk:

Fool for a Father
"Keep your distance"

Motorway Public Information Film. UK 1980'S
Britisk film fra 80-tallet om innsnevring av motorveifelt:

Look in your mirrors when you're on the Motorway
Underholdning og grafikk
Trafikksimulator
Her kan du se hvordan trafikken utvikler seg og om det oppstår køer.

Google Earth
Velg layers, kryss av for Roads. Orange farge viser Motorvei klasse A.
Du vil se noe som dette og oppdage at det i Norge er bare noen små kruseduller rundt Oslo-fjorden, mens det i resten av Europa er et nett av slike veier.

 © Gunnar S. Mikkelsen (2009)