Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

K o n t a k t
Bedre veier nå! ble startet i august 2003 av Leif Kåre Spartveit fra Kristiansand og Gunnar Steira Mikkelsen fra Lørenskog. Begge har i lengre tid vært frustrert over tilstanden på veinettet i Norge, og ønsker aktivt å arbeide for å endre på dette.

I januar 2004 ble Steinar Mo fra Drammen kontaktet og tilsluttet redaksjonen med ansvar for Trafikksikkerhet og HMS etter avisinnlegg i fagtidsskrifter som Samferdsel og Teknisk Ukeblad. Steinar Mo driver firmaet Track and Road AS som er et uavhengig konsulentfirma innenfor samferdsel.

Dersom du har kommentarer eller innspill og ønsker å jobbe aktivt for Bedre veier NÅ!? Ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner:
 

Ansvarlig redaktør: Gunnar S. Mikkelsen
Veipolitikk: Leif Kåre Spartveit
Trafikksikkerhet: Steinar Mo© Gunnar S. Mikkelsen (2009)