Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
A k t u e l l   k o m m e n t a r

Tar du ansvaret?

På den .sørlandske stamvei. ble 214 drept på åtte år mellom 1997 og 2004. 142 av de 214 ble drept i møteulykker. I følge Vegdirektoratet kunne minst 128 av disse vært spart ved midtdeler i veibanen. 30 august i år skal 17 km ny E-39 i Kvinesdal til 1,2 milliarder åpnes som en to felts vei uten midt rabatt. Vegvesenet sier at en motorvei ville ha kostet 800 millioner mer, dvs 2 milliarder og at det ble for mye. Ingen skjønner det. Lederen i Trygg Trafikk i Vest-Agder, Liv Skare Falkum, er redd for at mange blir drept eller hardt skadet på den nye veien de nærmeste årene. De 800 millionene kunne derfor fort vært spart inn.

Bilaksjonen har i sommer lansert et forslag om å bygge et motorveinett mellom de største byene i Norge. Et motorveinett vil gi mer enn halvert reisetid og redusere møteulykkene på dagens overbelastede og utdaterte stamveinett med over 90 pst. Biskop Olav Skjevesland, sier i Fædrelandsvennen 18 august at veiutbygging er en kraftig forsømt oppgave i dette landet . og konsekvensene er mange og helt unødvendige tragedier. Statens vegvesen på sin side, sier at de bl.a. kan ha ferdig motorvei mellom Mandal og Oslo i 2020 i stedet for dagens planer i 2030, dersom politikerne gir de nødvendige midler og rammebetingelser.

Dagens samferdselsminister, Liv Signe Navarsete, kan ikke stå ansvarlig for mange av sommerens dødsulykker. Men hun vet at det er trafikktettheten som dreper på dårlige veier og ikke dårlige sjåfører på gode veier. Hun vet også at dersom det bygges en motorvei i en region vil antall dødsulykker totalt sett gå kraftig ned, ikke bare på den nye veien men også på den gamle stamveien som får vesentlig mindre trafikk.

Derfor, dersom ikke samferdselsministeren nå øker trykket på motorveiutbyggingen i Norge, bør hun, sammen med statsministeren og finansministeren, stå ansvarlig for mange av de møteulykkene som vil komme på en evt to felts stamvei mellom Mandal og Oslo i 2021.

Etter tidligere planer skulle motorveien, E 6 i Østfold, være klar i 2015. På en 60 km strekning, ble det på 10 år, fra 1993 til 2002, drept 63 personer og 84 hardt skadet i møteulykker. Etter betydelig politisk press ringte daværende samferdselsminister, Torhild Skogsholm til prosjektleder for utbyggingen, Erik Gressløs, og spurte han hvor kjapt motorveien kunne bli ferdig dersom Vegvesenet fikk bestemme. - 2008, var svaret. Det betyr at dersom det er politisk vilje kan motorveien gjennom Vestfold være ferdig i 2012 og hele strekningen til Mandal i 2020.

Nå starter utbyggingen av motorvei mellom Kristiansand og Grimstad. Når den er ferdig i 2009 bør utbyggingen fortsette for fullt fra begge kanter. Investeringer i stamveinettet må sees på som en langsiktig investering som bør skjermes fra kortsiktige driftsmessige prioriteringer. Fullføring av igangsatte utbyggingsprosjekter fra by til by gir best uttelling når en får en helhetlig utbygging av sammenhengende veistrekninger. Tar du ansvar for det, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, slik at vi alle kan møtes på en trafikksikker strekning i 2020?

Leif Kåre Spartveit http://www.bedreveier.org

 © Gunnar S. Mikkelsen (2008)