Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
A k t u e l l   k o m m e n t a r

Økning i vei rammene må ikke bli "luftslott"

Det er svært gledelig at Stortinget i behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2006 til 2015 økte rammene til vei investeringer med rundt 1 milliard kroner årlig utover regjeringens forslag. Det er derfor desto mer skuffende at lederen i samferdselskomiteen Petter Løvik fra Høyre og samferdselsminister Torhild Skogsholm fra Venstre karakteriserer økningen som rene ”luftslottet”. I følge Sunnmørsposten 16. juni kom det følgende melding fra Petter Løvik etter Stortingets behandling av NTP; - Ap bruker de samme milliardene gang på gang. Jeg tviler på om dette blir fulgt opp. Også samferdselsminister Torild Skogsholm kom med klare advarsler om å ikke bringe transportplanen i vanry. - Det er ikke nødvendigvis slik at det er den som skriver den lengste ønskelista til jul, som får de største og fleste julegavene, mente hun.

Så sant, så sant. Men samtidig er det også slik at dersom man ikke skriver ønskeliste får en i hvert fall ikke noe. Det er å håpe at regjeringen kommer på bedre tanker slik at de økte rammene i NTP blir fulgt opp med reelle bevilgninger over de årlige statsbudsjetter. Trafikkulykker, køer og dårlig fremkomlighet på våre veier koster milliarder av kroner hvert eneste år. En ny rapport fra Sintef  viser at dette er penger staten lett kunne spart inn igjen ved hjelp av full veiutbygging.© Gunnar S. Mikkelsen (2008)