Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 Mer om sikkerhet

Skadde og drepte:
>> i Norge
>> i Utlandet
>> Sammenligninger
>> Statistikk fra SSB
>> Statistikk fra Vegvesenet

>> Årsaker til ulykker
>> Hvor sikker er din bil?
>> Nettprat om ulykker

>> Nei til frontkollisjoner
>> SikkerTrafikk.no
>> Trolle.no
S i k k e r h e t

I Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 forventes det 3000 drepte og 120.000 skadede personer på det norske vegnettet.

Av Steinar Mo; Daglig leder Track & Road AS
www.mofix.no

Arbeidet med revisjon av Nasjonal transportplan 2006-2015 med sikte på en stortingsmelding om NTP 2006-2015 våren 2004 pågår nå. I denne anledning kan det være grunn til å belyse samferdselsdepartementets null- visjon om trafikkulykker og foreslåtte tiltak på våre veger.

Politikerne vil i løpet av NTP 2006-2015 overføre ca 300 milliarder kr fra bilavgifter til helt andre formål enn å øke trafikksikkerheten på våre veger her i landet. I samme periode er det forventet 3000 drepte og 120.000 skadede personer på våre veger. Sannsynligvis blir det i tilegg 90.000 sykkelulykker på vegnettet som ikke er registreringspliktige ulykker.

Forsikringsselskapene vil under NTP 2006-2015 motta ca 3 millioner enkeltkrav fra materielle skader ved trafikkulykker. Det er meget sannsynlig at trafikkulykkene vil koste det norske samfunnet minimum 250 milliarder kr under perioden NTP 2006-2015.

Transportøkonomisk (TØI) har med støtte fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet utgitt "Trafikksikkerhetsboken" siden 1982 som beskriver sikkerhetstiltak på våre veger. I den siste reviderte utgaven fra 1997 er hele 124 sikkerhetstiltak beskrevet. Forskerne hos TØI har blant annet kommet frem til at ulykkesrisikoen er dobbel så stor i Oslo som i Akershus. Akershus er det fylket med minst ulykkesrisiko her i landet og det begrunnes med at det foregår relativ mye trafikk på motorveger. Motorveger reduserer trafikkulykker.

I den grusomme togulykken på Åsta for noen år siden ble 19 mennesker drept. På våre veger er det drept i gjennomsnitt 30 mennesker hver eneste måned de siste 50 årene. I tillegg til 19.000 menneskeliv er også ca 600.000 mennesker skadet i trafikkulykker de siste 50 årene.

Samferdselsdepartementet og vegdirektoratet har satt et HMS-mål på 0-ulykker på vegene, men er HMS-målet et politisk ønskelig mål med dagens satsing på sikrere veger?

Hvor lenge kan våre politikere fortsette å kreve inn årlige bilavgifter på 45 milliarder kr og overføre bare 12 milliarder kr til bedre og sikrere veger med dagens ulykkestall? Hvilken poster i det norske statsbudsjett er verdt 30 milliarder kr på bekostning av 300 drepte og 12 000 skader?

Trafikkulykkene koster det norske samfunnet ca 25 milliarder kr årlig, men med en dobling av pengebruk til trafikksikkerhetstiltak til bedre og sikrere veger kan en halvering av ulykkene være et sannsynlig utfall. Kan dagens politikere se muligheten for å spare tilsvarende beløp i kostnader for trafikkulykker i en slik sammenheng? Kan politikerne sette seg inn i de tusen nordmenns store lidelser og etterlatte sine dype sorger som NTP 2006 -2015 vil medføre?

Bør dagens politikere stå ansvarlige for egne HMS-mål slik som ansvarlige industriledere må gjøre? Hva ville skjedd med en industrileder med 45 milliarder kr i årlig omsetning og 30 milliarder kr i fortjeneste som går til andre formål enn å hindre 300 drepte og 12000 skader i den årlige produksjon?

Hva om NTP 2006-2015 la opp til en nasjonal visjon om å ha verdens beste og sikreste veger i Norge om 50 år og at denne NTP-planen innholdt penger for at dette var en mulig visjon?© Gunnar S. Mikkelsen (2008)