Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
Haukeliveien
 

Vårt foreslåtte motorveinett bygger i stor grad på den effektive øst-vest forbindelsen som Haukeliveiens Venner foreslår. De jobber for å utvikle den korteste forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet gjennom forbedringer av dagens E134. Les mer om dette spennende prosjektet:

Kontaktpersoner for Haukeliveiens Venner:

Erik Heirung Kaare Hartmann
Fagertunveien 7 Torborg Nedreaasgt 18
1357 Bekkestua 5006 Bergen

Vi har brukt traseen som Haukeliveiens Venner forslår som ryggrad i vårt motorveinett, og forslår videre en fremtidig bro over Hardangerfjorden.

  < Tilbake© Gunnar S. Mikkelsen (2008)