Tysk anleggsgigant inn på det norske markedet

Den tyske anleggsgiganten Bilfinger Berger vil ha sin bit av den norske anleggskaken. Svinesundsbrua, som formelt var et svensk prosjekt, markerte starten på virksomheten i Norge. Store veiutbygginger lokker.

Den første norske jobben Bilfinger Berger har fått, er oppføring av to stålbroer over Imarsundet på Mørekysten som skal stå ferdige i august.

Snart begynner byggingen av Sandesundsbrua over E6 i Sarpsborg. Bilfinger Berger fikk den jobben med et tilbud på 282 millioner kroner, mens Veidekke og Skanska krevde henholdsvis 327 og 369 millioner. Samtidig ligger Bilfinger Berger i spurtkonkurranse med Skanska om å få bygge og drive ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

Billigst i Trondheim også
Det siste fremstøtet fra tyskerne er anbud på bygging av Skanseløpet i Trondheim for 261,7 millioner kroner. Bilfinger er prisvinner på totalentreprisen som Skanska vil ha 278,8 millioner for og konstellasjonen Reinertsen og Phil & sønn vil ha 279,3 millioner for.
- Det er en krevende jobb med en delvis undersjøisk tunnel på 550 meter i et område tett belagt med gamle kulturminner, sier byggleder Svein Soknes. Kontrakten blir tildelt i mai måned, prisen vil telle mye.
- Vi ser interessante muligheter i infrastrukturprosjekter som veier og tunneler, sier Dr. Michael Blaschko som er ansvarlig for Bilfinger Bergers satsing i det skandinaviske markedet. - Vi har vært i Sverige siden 2001 og nå har vi nådd en posisjon i Sverige der vi er en anerkjent aktør. For oss er Svinesundsbrua et godt referanseprosjekt å vise til når vi kommer inn i det norske markedet.
Leter etter krevende jobber
Bilfinger Berger er et kjempekonsern med over 55.000 ansatte fordelt over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Mannheim og kan føre sin historie tilbake til 1880. Omsetningen i fjor ble drøyt 7 mrd. euro, eller 56 mrd. kroner.

I en pressemelding på selskapets hjemmesider heter det at Bilfi nger Berger i Skandinavia først og fremst er interessert i krevende ingeniørprosjekter. - Med det mener vi at oppgavene bør stille høye krav til teknisk know-how, logistikk eller finansiering. Det er der vi har noe å tilby, forklarer Blaschko.

Blaschko avviser at selskapet har satt seg mål for markedsandel i det norske markedet. - Det kan jeg ikke svare på, vi ønsker å være en seriøs aktør som blir tatt alvorlig av både byggherrer og samarbeidspartnere. Det har ikke med størrelse å gjøre. Vi er interessert i krevende prosjekter og har ingen mål om markedsandeler.
- Som prosjektleder (for Imarsund-prosjektet, red. anm.) er jeg meget godt fornøyd med arbeidet som er gjort, sier Per Kristian Hovdahl i Statens Vegvesen.

Tysk grundighet
- Bilfinger Berger leverer målebrev og annen dokumentasjon både uoppfordret og raskt. Slikt er vi ikke vant til, kanskje det er eksempel på tysk grundighet, sier han. Prosjektet er nå fi re måneder forsinket, uten at det får Hovdahl til å tvile på tyskerne. - De har hatt litt vanskeligheter med pælene, den ene skal helt ned til 40 meters dyp. Hovdahl mener Bilfinger Berger absolutt vil være en aktør å regne med i fremtiden.

Blascko hevder at grunnen til forsinkelsen er at sjøbunnen viste seg å være annerledes enn forutsatt. Bilfinger Berger foretrekker prosjekter med totalentreprise og bruker Imarsund-prosjektet som eksempel. - Da kunne vi reagert på egen hånd og funnet en løsning mye raskere. Slik som det er nå, blir beslutningsveiene meget lange.

Bil finger Berger vil bemanne prosjektene sine med en kombinasjon av egne ansatte fra Tyskland, Norge og Sverige, og innleid lokalt personell. - Vi er i øyeblikket på intens jakt etter dyktige ingeniører både i Sverige og Norge, sier Blaschko. Han har foreløpig ingen planer om å åpne noe eget kontor eller selskap i Norge. - For øyeblikket driver vi virksomheten i Norge fra kontoret i Gøteborg, og det er tilfredsstillende. I fremtiden får vi se om det skal revurderes, sier Blaschko. På konsernets hjemmesider finnes en oversikt over avdelinger og kontorer verden rundt. Der er Gøteborg-kontoret ikke representert.