Jeg misunner svenskene

Ubegripelig nok har norske regjeringer i årevis unnlatt å gi landet et veinett som ligner det som f.eks. Sverige har, selv om vi har hatt langt bedre økonomi enn Sverige. Den sittende stadsråd for samferdsel opptrer som om det er hennes oppgave å forhindre veibygging. Når det en sjelden gang pusles til noen få mil med trafikksikker vei, skal den selvfølgelig betales med bompenger. 24.oktober ble et førsteklasses veisystem i Stockholm innviet, og det er fullt ut betalt med skattepenger. Anlegget, som kostet 8,1 milliarder svenske kroner, er første etappe i en større utbygging. Også annen etappe skal betales uten bruk av bompenger. Det norske veinettet påfører både næringslivet og den allminnelige borger store og helt unødvendige merkostnader, og det er svært trafikkfarlig. Vårt daglige tap av industri påskyndes vesentlig av dårlig veistandard. Hva er forklaringen på at norsk veipolitikk er så totalt annerledes enn andre lands? Hvorfor er våre politikere ute av stand til å se mer enn fire år frem i tid? Jo mer jeg lærer om svensk samferdselspolitikk, jo mer misunnelig blir jeg.

Leif Jacobsen, Kløfta