Klarer vi å få fart på E6 utbyggingen?

E6 mellom Gardermoen og Lillehammer har utviklet seg til en såkalt 'dødsvei'. Ifølge tall fra Statens Vegvesen døde det på strekningen Jessheim-Hamar hele 50 mennesker i perioden 1990 til 1998, og man regner med at ytterligere 70 vil drept innen 2006. Dette er tall som er helt uakseptable.

I tillegg er det hele 30 helger i året hvor det er store trafikkaviklingsproblemer på strekningen.

I Nasjonal Transport Plan for 2002-2011 var det planlagt å starte opp utbedring av E6 til 4-felts motorvei fra Gardermoen-Kolomoen (ved avkjøringen til Rv. 3) i 2006. Nå ser det ut som om dette arbeidet tidligst kan komme igang 2010 eller ennå senere. I verste fall må vi vente i 10-15 år før vi kan kjøre på en sikker og effektiv E6.

Jeg ser at fungerende regionvegsjef Taale Stensbye ved Statens vegvesen region øst har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få fremskyndet utbygging av E6. Han argumenterer for at vi på strekningen Gardermoen-Otta skal innføre et bompengesystem med autopass-brikker hvor man betaler for kjørt strekning på veien, og tror at dette vil gjøre det mulig å fart på utbyggingen av E6.

Dette krever lokal enighet og initiativ fra oss som bor i regionen. Jeg tror vi må innse at bompenger er den eneste løsningen for å få gjort noe ettersom statlige investeringer i veiprosjekter de siste 10 årene har vært sterkt nedadgående.

Etter hva jeg har skjønt, kommer samferdelskomiteen til vår vei-region i februar. Dersom man da kan ha klart et forslag om bompenge-løsning, tror jeg at vi kan få til en ny giv for E6.

Jeg oppfordrer alle til å gjøre sitt for at vi kan få fart på en bedre E6!

Gunnar Steira Mikkelsen
Lørenskog