Bedre veier NÅ! smal sving E39 Smal sving E6 Korgfjellet
www.bedreveier.org

>> Hovedside
>> Mål
>> Nyhetsbrev
>> Norsk veipolitikk
>> Historisk bilregnskap
>> Motorveinett NÅ!
>> Vegscenario 2030
>> Godstransport
>> Persontrafikk
>> Kollektivtransport
>> Sikrere veier NÅ!
>> Mindre tidstap NÅ!
>> Miljøutslipp
>> Statsbudsjettet
>> Finansiering
>> Fakta
>> Tidligere kommentarer
>> Artikler
>> Bibliotek
>> Lenker
>> Kontakt
 

A r t i k l e r   o g   p r e s s e k l i p p
Her finner du avis-artikler og andre innlegg om veibygging og infrastruktur.

-Statlige trygdeutgifter må ned
-Vi må få ned de statlige trygdeutgiftene dersom viktige samferdselsprosjekter skal få høyere prioriteringer, mener sjeføkonom Øystein Dørum i DNBNOR Markets. (2011-06-01)

Kjempeløft for å hindre trafikkdød
I dag går brevet fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som kan bidra til å senke dødstallene på norske veier kraftig. (2011-06-01)

Sju av ti er misfornøyd med veistandarden
Sju av ti spurte er misfornøyd med veistandarden i Norge, viser en meningsmåling som Sentio har laget for Nationen. (2011-05-23)

Slik kranglet politikerne seg frem til dårligere veier
Etter behandlingen i Stortinget ble europaveien gjennom Østfold smalnet inn fra 8,5 til 7,5 meter. Veivesenet trodde ikke sine egne ører. (2011-05-19)

Tillot tungtransport i vårløsningen
Først forsvant restriksjonene for tungtransport under teleløsningen. Så forsvant pengene til vedlikeholdet som skulle veie opp. Siden 1995 har veiforfallet økt med 48 prosent. (2011-05-02)

Jeg leder den regjeringen som har satset mest på samferdsel noensinne
I et sjeldent utfyllende intervju om samferdsel skryter Jens Stoltenberg mye av innsatsen regjeringen hans har gjort, men konstaterer også at det er svært mye som er ugjort. (2011-04-17)

Salt kan føre til sprekker i veiene
Telehiv og sprekkdannelser på norske veier har denne vinteren gjort skade for mangfoldige millioner. Nå mener forskerne at omfattende veisalting kan ha bidratt til å øke skadene. (2011-04-16)

Visste veitall var feil
Vegdirektoratet har gang på gang presentert trafikktall for nye veier som de selv visste var for lave. Dermed ble veiene billigere, men ikke tilpasset reell trafikkmengde. (2011-04-11)

Bygger E6 i etapper likevel
E6 gjennom Gudbrandsdalen skulle bygges i ett strekk. Nå blir det likevel etapevis utbygging av veien. (2011-04-07)

Foreslår kraftig oppgradering av Samferdsels-Norge
Investeringer for mer enn 850 milliarder kroner må til for å møte utfordringene innen samferdsel fram mot 2040, mener Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. (2011-04-07)

Bygger ny tunnel med bare ett løp på E6
På E6 ved Øyer bygges nå en splitter ny tunnel i ett løp uten midtdeler. I fjor kjørte 7200 der daglig. Når trafikken passerer 8000, vil tunnelen bryte sikkerhetskravene. (2011-03-29)

Vei i vellinga!
Folk er lei av trege tog og smale, norske veier. Hvorfor klarer ikke verdens rikeste land å bygge ordentlig infrastruktur og vedlikeholde disse livsnervene? (2011-03-25)

Økende kritikk mot lange planleggingsprosesser for veianlegg
-Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Jeg mener det bør gjennomføres en evaluering av prosessene rundt konseptvalgsutredninger og kvalitetssikringsutredninger. (2011-03-25)

Denne veien har blitt en parodi
En av landets mest belastede pendlerveier skulle stått ferdig i fjor. Etter 13 år vet fortsatt ingen hvor den skal gå. (2011-03-14)

Hvorfor ikke bruke oljepenger på norske veier?
Økonomer mener vi bruker altfor lite oljepenger hjemme og for mye i utlandet. (2011-03-14)

Fjernet kvalitetskrav til nye veier
Klare krav til standard på nye veier ble fjernet fra veiforskriften i 2007. I dag er kravene strenge til kjøretøy og sjåfører, men ikke til veistandarden. (2011-03-11)

Trailere sparer på 30 mils omvei
Høye ferje- og bompengetakster på Vestlandet gjør at flere vogntog velger å kjøre flere titalls mil om Oslo. De sparer over 4000 kroner på omveien fra Ålesund til Stavanger. (2011-02-09)

Byråkratene bremser vei og bane
Hvorfor går utbygging av vei og jernbane så tregt i Norge? Ifølge en ny rapport er Samferdselsdepartementet selv en årsak. (2011-03-04)

Bergen-Oslo på fire timer?
Haukeliveiens venner mener de har funnet en snarvei mellom de to storbyene. (2011-01-12)

Sverige knuser Norge
Sett innenfra er Norge verdensmestre i det meste som har noe med økonomi og politisk styring å gjøre. I alle fall er vi fóret med den forståelsen. Ingen skal komme her og komme her og fortelle de norske ekspertene at ting kan gjøres bedre enn hva de som styrer den norske politikken og pengesekken har bestemt seg for er fasiten. (2010-12-14)

Fylkesordføreren varsler initiativ til forskningsprosjekt om effekter av vei- og jernbaneutbedringer
-Det vil ha enorm betydning for utviklingen av vår landsdel at stamveien gjennom landsdelen utbygges til fullt tilfredsstillende standard. Dette ser vi klare bekreftelse på allerede, med den nye motorveien til Grimstad og utbyggingen i Lister - mange forhold endres umiddelbart. (2010-12-14)

-Veiplanlegging tar for lang tid
Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes, vil ha kortere planleggingstid for veibygging. (2010-11-18)

Veiforskning fikk egne regler
Transportøkonomisk Institutt er nøye med å styre egen forskning. Men da Regjeringen skulle evaluere privat-offentlig samarbeid om veibygging, forsvant også forbeholdene. (2010-11-17)

Investeringer er gull verdt
- Det å investere i infrastruktur kan ofte være mer lønnsomt enn å investere i aksjer gjennom Oljefondet, sa tidligere konsernøkonom i DnBNor Nils Terje Furunes da han innledet på Høstmøtet til RIF onsdag.. (2010-11-10)

Vil ha fergefri kyststamvei
Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap), sier at visjonen om en fergefri kyststamvei står forankret i samtlige fire vestlandsfylker. (2010-11-09)

Én million hvert sekund
Den fantastiske Smålenene bru kostet 211 millioner kroner. Her kan du se hele byggeprosessen i løpet av 180 sekunder. Det går altså 1,17 millioner kroner for hvert sekund du ser. (2010-11-09)

- Denne veistrekningen er en skandale
NAF meiner strekninga mellom Bogstunnelen og Vadheim bør utbetrast snarast, og reagerer på at det ikkje er sett av midlar til bygging før etter 2020. (2010-11-08)

I krabbegir
Statlige regulering og selskapsorganisering er nødvendig både for veivesen og jernbaneverk, skriver Matz Sandman og Kjell Opseth. (2010-11-05)

Opseth: - Systemet er et monster
Kjell Opseth refser sen bygging av vei og jernbane i Norge. Han legger skylden på for lave bevilgninger og planprosesser som kan ta opptil ti år.. (2010-11-05)

Samferdselspolitikk som imøtekommer næringslivet
Bedre veier er avgjørende for norsk konkurransekraft! Det er noe av budskapet fra NHO-direktør John G. Bernander og bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri Knut E. Sunde. (2010-10-18)

-Vi sparer oss til fant
Økonomiprofessor mener Sigbjørn Johnsen burde vært mindre gjerrig med pengene. (2010-10-07)

E39 litt bedre - bit for bit
Kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim, E 39, blir gradvis litt bedre. Men det går i sneglefart. (2010-09-17)

Bruk fem milliarder mer på vei
Førsteamanuensis Knut Boge ved Høgskolen i Akershus etterlyser langsiktig finansiering og flerårige veiprosjekter. (2010-09-13)

Dødstallene stiger på norske veier
Dødeligheten langs veiene i Norge er mye høyere enn i Sverige, og dødstallene stiger. Hittil i år har 123 personer mistet livet i den norske trafikken, sju flere enn i samme periode i fjor. (2010-08-23)

Motorveien gir oss ett Agder
Nå har vi kjørt på den nye motorveien i ett år. Hva har veien betydd for oss som bor i Grimstad? Har den gitt oss et bedre liv? (2010-08-22)

- Veier kan bygges på halve tiden
Veier og jernbane kan bygges 35 til 50 prosent raskere enn i dag, ifølge ny NHO-rapport. Nå anbefaler NHO-sjefen «politisk lite kontroversielle» løsninger. (2010-08-10)

Ap's veiplan 30 år forsinket
Siv Jensen vil ha med de andre partiene for å ruste opp norske veier. Hun lover at det skal ta mindre enn 200 år. Prisen er foreløpig ukjent. (2010-06-17)

- Dårlige veier er en enorm ulempe
Dårlige veier som er dyre å bruke er en enorm konkurranseulempe, mener NHO. (2010-05-25)

- Staten interesserer seg ikke nok for veibygging
Leder for E6-utbyggingen Gardermoen ? Biri, Taale Stensbye, etterlyser bedre samfunnsøkonomiske modeller og statlig engasjement for vei og bane. (2010-05-25)

Svenske veier tar halve tiden
Det er cirka like langt mellom Bergen og Oslo som mellom Stockholm og Göteborg. Likevel er kjøretiden dobbelt så lang. (2010-05-22)

Lørdagskommentar...å hei hvor det går!
DET SKAL LUKTE asfalt i hele Norge, lovte den rødgrønne regjeringen i valgkampen i høst. I det reviderte nasjonalbudsjettet følger ikke regjeringen opp sitt varslede "veigrep". Lukta av asfalt er ikke påtrengende. Veien er humpete, hei hvor det går...(2010-05-15)

Gode vegforbindelser skaper sterkere regioner
Et sterkere regionalt servicetilbud og arbeidsmarked kan oppstå når regionsentre blir knyttet bedre sammen ved hjelp av nye veger. (2010-05-04)

-Bruk oljepenger til veg og jernbane
Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB Nor vil bruke oljepengar til å finansiere investeringar i veg og jernbane. (2010-04-14)

Sparer lite på to- og trefelts E6
Prisforskjellen på en to- og trefelts E6 og en smal firefelts er nede i 10.000 kroner meteren. Forskjellen i framkommelighet er desto større. (2010-03-26)

Firefelts bru i massivtre over Mjøsa
Ved byggingen av nye E6 skal det bygges ny bru med fire felt over Mjøsa. - Her ligger det en klar utfordring for fagmiljøene å vise treets fortreffelighet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). (2010-03-30)

Åpner for privat veihjelp
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ha forslag fra næringslivet om investeringer i bygging av vei og jernbane. (2010-03-23)

- Veiene forfaller uten konsekvenser
- Det er helt Ville Vesten-tilstander på det norske veinettet, raser Frp-topp. Nå utfordres regjeringen til å sette klare mål for Norges veier. (2010-03-11)

Norge trenger 800 milliarder
Etterslepet for manglende vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur har hopet seg opp til 800 milliarder kroner, ifølge en rapport som legges fram onsdag. (2010-03-10)

Norske veier tar knekken på bussene
Busselskapene fortviler over dårlig veistandard. (2010-03-07)

Norge forbikjørt av Sverige
Nabolandet ligger milevis foran Norge når det gjelder reisetid mellom storbyene. (2010-02-11)

Norge tregere enn Albania
Norge har den tregeste trafikken mellom storbyene i hele Europa. Selv Albania har nå gått forbi Norge. (2010-02-10)

Massiv misnøye med veistandarden
Innbyggerundersøkelsen, som er utført på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartement, måler tilfredshet med alle offentlige tjenester. Dette er den største innbyggerundersøkelsen som er gjennomført noen gang, med over 12 000 respondenter.. (2010-01-28)

E-18 Langangen-Grimstad: Ny firefelts veg langs dagens trase
Fra Regjeringen: "For vidare planlegging ny E18 frå Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder skal Statens vegvesen leggje til grunn ei løysing med utbygging av firefelts veg langs dagens trase, det såkalla "alternativ 4". Dette alternativet omfattar i hovudsak ei utviding frå to til fire felt. På einskilde strekningar skal ny firefelts veg leggjast i ein eigen trase" E-18 over Brokelandsheia blir dessverre fortsatt 2/3 felts vei... (2010-01-27)

Urovekkende utvikling i anleggsbransjen
Det blir en svart vinter i anleggsbransjen. Andelen bedrifter som venter en økning i antall ledige hender de neste månedene stiger kraftig sammenlignet med tidligere målinger. Resultatet blir en nedbygging av den bransjen, som skal utføre regjeringens store satsing på utbygging av veg og jernbane. (2010-01-07)

Veier til modernisering
Norske veier har ikke verdens beste rykte. For å finne svar på hvorfor veiene er blitt som de er, må vi sjekke bakspeilet. Sverre Knutsen har skrevet bok om veiutbygging på 1800-tallet. (2009-12-21)

- Dårlige veier medvirkende til én av fire dødsulykker
Dårlige veier var medvirkende til én av fire dødsulykker i trafikken på Østlandet i 2008. (2009-09-03)

Taper seks mill. på dårleg veg
Vegstandarden på Vestlandet kostar sognebedrift dyrt. (2009-09-01)

- Privat veibygging raskest
Det tar tre ganger så lang tid å bygge statlig motorvei i Vestfold som privat motorvei i Agder. Hvorfor? (2009-08-26)

Landet som snart har nok veier
I 2020 regner de med å ha bygget ut det de trenger av veier i Østerrike. Hva Norge kan lære av alpelandet i Sør-Europa? Ganske mye.
(2009-07-08)

Ingen klattbygging
Når østerrikerne går i gang med å bygge vei, er det ikke snakk om klattutbygging som stopper opp neste år.
(2009-07-08)

-Farliga vägar är den enskilt största orsaken till dödsolyckor i trafiken. Se også oppslag i VG.
(2009-05-28)

Kyststamvegen Bergen-Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv.
Interessant ECON-rapport om den viktige fastlandsforbindelsen på vestlandet
(2009-05-26)

Kutter ned kilometre.
Fire menn i Øst-Finnmark ønsker å gjøre avstandene i Finnmark mye kortere, og har derfor børstet støv av gamle veiplaner fra 1939.
(2009-05-04)

Veibygging er nasjonsbygging.
Veibygging er nasjonsbygging ? i dobbel forstand. For å få Norge til å henge bedre sammen, må vi satse på veibygging i en helt annen målestokk enn hittil.
(2009-04-07)

Høyre sitt forslag til NTP (pdf)
(2009-03-30)

-Firefelts motorvei er lønnsomt
Motorvei fra Trondheim til Oslo kan bygges over ti år, men da må det gjøres i ett strekk, mener forsker. (2009-03-18)

Frp sitt forslag til NTP(pdf)
(2009-03-12)

56 prosent av stamveiene har "ikke brukbar standard"
16 trafikkforeninger med flere hundre tusen medlemmer har sett seg lei på den dårlige veistandarden i Norge og presenterer i dag "Folkets veikrav". (2009-03-01)

- Oljen har ødelagt for veiutbygging
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete slakter veisatsningen de siste 30 årene. - Det har vært elendig rett, og slett, sier hun. (2009-03-01)

Oslo-Stavanger: 8 timer og 8 minutter, Porto-Faro: 5 timer og 20 minutter
Norge har i dag den nest tregeste trafikken mellom landets store byer, sammenlignet med 12 andre europeiske land. Albania, som ligger bak, kjører forbi neste år. (2009-02-28)

Norsk veistandard på bunn i Europa
- Norge er et fantastisk "smukt" land. Det er bare synd det er så vanskelig å komme seg rundt for å se alt det "smukke". (2009-02-28)

Kraftige kutt i veibevilgninger
Til tross for sterk vekst i trafikken brukte staten 23 prosent mindre på veier i 2007 enn i 1995. (2009-02-24)

Veikroner går til å vinne velgere
Politikere satser veipenger der det gir politisk effekt, ikke der det er størst behov, dokumenterer to BI-professorer i et forskningsprosjekt. (2009-02-20)

Har penger - mangler planer
Det tar 4-20(!)år å planlegge vei. Aftenposten tar for seg hvorfor det tar så lang tid! (2009-02-14)

Derfor tar det lang tid å bygge veier
Vi skal bygge jernbane og ruste opp vei i et omfang nasjonen aldri har sett, sa Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete i oktober. Men de som tror at motorveiene nå skal rulles ut, vil bli skuffet. (2009-02-14)

Front-mot-front på E18
Nok en tragisk front-mot-front kollisjon på en norsk tofeltsvei uten midtdeler. Merk bildet som viser de nye brede rumlefeltene som er ment å redusere antall ulykker. De er selvsagt ikke nok til å forhindre at biler kommer over i motsatt kjørefelt. (2009-02-10)

- Fagre ord redder ikke liv
Vi trenger konkrete tiltak når vi ser på ulykkestallene for 2007 og 2008, sier adm. leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner Per-Kaare Holdal til Nettavisen. (2009-02-05)

CO2 og fire felt
Vår egen Leif Kåre Spartveit er ikke enige med Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, som hevder at bygging av firefelts E18 gjennom Telemark og deler av Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene(2009-02-05)

Haltbrekken «bulker»
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, raser mot helt nødvendige veiforbedringer og utbygging fordi det angivelig skal gå ut over jernbane. Nå er vi faktisk i en unik finansiell situasjon at vi som Ole Brumm kan si: "Ja takk, begge deler!"
Avisinnlegg i Nationen 15. januar av Knut Rellsmo.

Kan bli 17 mil kortere til Stavanger
En snarvei fra Oslo til Stavanger over Haukeli kan bli hele 17 mil kortere enn veien om Sørlandet.(2009-01-09)

- Veiene er blitt mye verre
Med statsbudsjettet for 2009 er det nå mulig å måle regjeringens innsats for deres fireårs-periode. Det viser at det enorme etterslepet på vedlikehold av vei har kun økt under den sittende regjeringen. (2008-12-29)

Norge er Europas trafikkjumbo
Norge er så vidt bedre enn ett annet land i Europa når det gjelder gjennomsnittshastighet for personbiler i trafikken. Men det er kun Albania vi slår. (2008-12-11)

Høyhastighetstog er et meget dyrt klimatiltak
Investering i høyhastighetstog på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen framstår som et dyrt og lite effektivt klimatiltak. Selv om all flytrafikk overføres til bane i tillegg til at noe trafikk overføres fra vei, vil ikke kostnaden per redusert tonn CO2 kunne komme ned på et nivå som er konkurransedyktig med alternative utslippsreduserende tiltak. (2008-11-28)

- Ofret liv for å spare E6-penger
Tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen Terje Olberg mener E6-utbyggingen ble kraftig forsinket fordi myndighetene i mange år overså trafikkprognosene. - Mange liv kunne vært spart. (2008-11-25)

Derfor er norske veier så dårlige
Nettavisen gravde i asfalten og fant mye rart, og har en meget bra om hvorfor veibyggingen i Norge har vært forsømt. De ønsker også tips om Norges verste vei.(2008-09-10)

Vil ha persontrafikken fra tog til buss
Tog er både dyrt i drift og lite effektivt. Derfor bør persontogene byttes ut med ekspressbusser mellom Larvik og Skien, mener miljøkoordinator i Vegvesenet. (2008-08-28)

Transport i sneglefart
Mangelen på langsiktighet i transportpolitikken truer norsk næringsliv - og de norske klimamålene. Av Roar Flåthen, LO-leder. (2008-08-28)

Kan fullføre 17 flere veiprosjekter før 2020
Hvis fylkespolitikerne får det som de vil, kan veinettet se slik ut på Østlandet i 2020: Firefelts motorveier i fem retninger ut av Oslo, og bedre veier mot Trondheim og Bergen.. (2008-08-13)

Gjør opprør mot treg veibygging
Det koker i Vei-Norge. Åtte østlandsfylker prøver nå å tvinge Regjeringen til å bygge mer veier og bruke nye finansieringssystemer. Men regjeringstoppene nøler.(2008-08-12)

Tomkjøring trengs!
I en kronikk i Aftenposten 6. august uttrykker forskningsleder Erling Holden ved Vestlandsforskning sin bekymring over at "norske lastebiler i fjor ifølge Statistisk sentralbyrå tilbakela 400 millioner kilometer uten last". Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, skriver at tomkjøring er en uting, men at det i de fleste tilfeller helt nødvendig fordi returgodset ikke finnes. (2008-08-21)

God infrastruktur er en forutsetning for verdiskaping
-Næringslivet er avhengig av et pålitelig transportnett, og vi ser derfor nødvendigheten av prioriteringen av drift og vedlikehold. Prioriteringen synliggjør imidlertid at det trengs en vesentlig økning i rammene for å nå målene om å utvikle et stamvegnett med god standard og å få en dobling i godstrafikken på jernbane. God infrastruktur er en forutsetning for verdiskapning, sier Jo Eirik Frøise direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF).(2008-06-10)

Fire felt sparer liv og penger
Statens Vegvesen og studenter ved HiNT forklarer nytten av en firefelts-strekning på E6 ved Steinkjær.(2008-06-10)

Nå kommer monstervogntogene
Om snaut tre måneder ruller de første 25,25 meter lange vogntogene på norsk asfalt. Dagens makslengde for vogntog i Norge er 19,5 meter. Ved å øke lengden skal både miljø og penger spares, mener statsråden og transportbransjen. Dette gir lavere CO2 utslipp, men i Norge er det ikke mange veier som er gode nok for slike vogntog. (2008-03-11}

Vi blir lurt trill rundt !...
Det veisystem vi har i dag vil det koste 230 milliarder å ruste opp til akseptable standard og da har vi ikke bygget en meter ny vei ! Med dagens tempo vil det ta minst 60-70 år før vi er på plass. Det vil si at nesten innen av oss i dag vil oppleve et veisystem på plass.

Hvorfor er vi ikke på plass ? Svaret er helt åpenbart: Av en eller merkelig grunn har aldri kommunikasjon vært rotfestet og prioritert hos våre folkevalgte.

Skrevet av Knut Rellsmo, publisert i Østlandets Blad 22. februar 2008. (2008-02-22)

Samferdsel i Norge; Vedlikehold eller utbygging?
Kronikk fra Fædrelandsvennen 29. januar hvor Helge Røed tar til orde for at Stoltenberg-regjeringen burde legge opp en plan som kan rette opp "stykkevis og del"-samferdelspolitikken som Norge har vært gjennom i mange tiår.

CO2-nøytral bilpark i Norge
Ved å omdisponere kr. 0,20 av statens avgifter per liter bensin/diesel til en egen CO2 avgift, vil den norske bilparken bli CO2 nøytral, mener Johannes Akkerhaugen.

Lyntog er IKKE lønnsomt
Supertog er ulønnsomt. Det er supermotorvei som er lønnsomt. Og mye mer miljøvennlig.

Stoppes av norske veier
I Sverige og Finland får bilene kjøre med 1/3 mer tømmer på lasteplanet. Det kan koste norske papirfabrikker og hjemlig skogindustri livet.

Halvfulle norske tømmerbiler ruller på rekke og rad gjennom fabrikkportene på Follum. Lastebilene i Norge er mindre enn sine kamerater i nabolandene, skal vi tro Wenche Ravlo, som er fabrikkdirektør på papirfabrikken utenfor Hønefoss.

- Vi har høye transportkostnader sammenlignet med svensker og finner, fordi de kan kjøre tømmer og papir på større biler enn oss, sier Ravlo.

Norge trenger bilen
Bilen trenger vi hver dag, svært mange av oss. Bilistene betaler for forurensning av bilen flere ganger, ved kjøp og ved bruk, skriver Karl-Magnus Kjendlie.

Leser man statistikken fra forurensingspolitiet ser vi at veitrafikken har en stor andel av det totale CO utslippet med ca 25 prosent av det totale utslipp. Men det er ikke spesielt lett å finne ut av hvor mye utslipp det er fra privatbiler. Min gode venn Vidar i SSB har imidlertid sendt meg en link hvor man ser de forskjellige andelene. Av et totalutslipp på 43,1 mill tonn CO2 er andelen for lette kjøretøy bensin kun 4,5 mill tonn i tillegg kommer ca to mill tonn fra lette dieselbiler. Men dette kommer aldri fram i noen diskusjoner, her får gjerne privatbilismen skylden for hele forurensningen.

Må ha store entreprenører
For Norge trenger mye større entreprenører. Og vi trenger store utenlandske entreprenører på det norske markedet. Den beste måten å få det til på, er å lyse ut så store og omfattende utbygginger at det vil utelukke de mindre. I en overgangsfase vil det bety mindre konkurranse og høyere priser. Mye høyere priser. Men da kan samtidig dagens største norske entreprenører vokse enda mer - ansette flere og investere mer i utstyr.

Og de mindre? Jo de kan få oppdrag fra de store - det er det som skjer på «OPS-prosjektet Kristiansand - Grimstad».

Av vår egen Leif Kåre Spartveit.

Vegdirektøren sin vegpolitikk (pdf)
Konstituert vegdirektør, Kjell Bjørvig, uttaler til fagblad for Byggebransjen, at det i forbindelse med arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 vurderes å bruke mer midler til vedlikehold av eksisterende vegnett i distriktene på bekostning av bla. utbygging av nye fire felts motorveger.

I Norge tenkes det altfor tradisjonelt ang vegutbygging og vedlikehold. Kanskje vegdirektøren skulle få stelt med sitt? Drift , utbygging og vedlikehold av sekundærvegnettet. Så kan store utbygginger av stamvegnettet frikobles fra Vegdirektoratet og organiseres som egne drifts- og utbyggingsprosjekter, gjerne med utenlandske kompetanse.

Innlegg i Vegen og Vi nr 21 2007 av Leif Kåre Spartveit.

På tide med en ny politikk?
I det svenske fagtidsskriftet for tungtransport, Trailer, er det i utgave 10/2007 satt søkelys på det norske veinettet. Av svenske trailersjåfører blir det stemplet som verdens dårligste stamveinett. Og det er ingen svenskevits. I Sverige og alle andre sammenliknbare land har de viktigste stamveiene blitt bygd ut kontinuerlig og helhetlig. Dersom Norge innen overskuelig fremtid skal få et tilsvarende helhetlig stamveinett, med jevn god standard, må veipolitikken legges helt om.

Samferdselsløftet : Full fart på stamveiene
Det samlede investeringsbehovet i stamnettet er beregnet til nær 400 milliarder kroner. Med dagens investeringsrammer vil det ta minst 50 år å gjennomføre tiltakene som transportetatene selv beskriver.

I sitt nye samferdselspolitiske dokument "SamferdselsLøftet" legger NHO opp til at veiutbyggingen skal forseres og gjennomføres på 20 år. De viktigste veiene må tas innen ti år. Dette, samt ekstra investeringer for tiltak på jernbane og en sikring av stamveitilknytning til de viktigste havnene, innebærer mer enn en dobling av det årlige investeringsnivået til det nasjonale stamnettet i forhold til dagens bevilgninger.

Snorklipping i hver sving?
Med bakgrunn i det store etterslepet i vedlikehold på norske veger, kommer det stadig ytringer om å redusere snorklippingen på nye vegprosjekt og heller øke vedlikeholdsnivået. I dag oppfyller ikke 56 prosent av stamvegnettet minstestandarden en gang. Er da ikke problemet heller at det brukes altfor lite midler til vegsektoren, i stedet for omdisponering mellom knapper og glansbilder?

Skal vi ikke heller slutte å klippe snorer for hver sving som rettes ut? I dag møter alle som kan krype og gå av øvrighetspersoner hver gang en liten vegstubb på noen kilometer skal innvies. Snorklipping bør heller foregå på store prosjekter i milliardklassen over flere mil. I motsetning til «stykkevis og delt»-prosjekter, som koster samfunnet dyrt, vil kontinuerlige utbygginger som fortsetter gi samfunnet mye billigere og raskere tilgang til et moderne stamvegnett.

Norge bygger minst
Norge er et uland i europeisk veisammenheng. En ny rapport dokumenterer hvordan politikere og byråkrati har håndbrekket på under veiutbyggingen.

Fondsinntekter til samferdsel
I følge Norges Bank antas Statens Pensjonsfond Utland å ville vokse fra ca. 1750 milliarder kroner ved utgangen av 2006 til over 3000 milliarder ved inngangen til 2010; handlingsregelens fire prosent øker dermed fra 70 milliarder i 2007 til 120 milliarder i 2000, en økning på 50 milliarder på årsbasis på tre år.

På dette grunnlag burde Norge kunne øremerke ytterligere minst 15 milliarder kroner årlig til investeringer i veier og jernbaner. Behovet og pengene er til stede, men prioriteringen og organiseringen mangler. I stedet for over ti år å bevilge 26 milliarder kroner til stamveinettet og 12 milliarder til jernbanen, burde målet være 126 milliarder til veinettet og 62 milliarder til skinnegang.

Leserbrev av professor Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI
Publisert i Teknisk Ukeblad nr 27 2007.

Norske vegmyndigheter har mye å lære
Det er en spesiell følelse å være bilist i våre naboland. De fleste veier er brede. De fleste veier har skuldre hvor biler som av en eller annen grunn må stoppe kan gjøre akkurat det uten at annen trafikk hindres. Vegmyndighetene har i mange år forstått at rundkjøringer skal konstrueres på trafikkantenes premisser. Alle har en radius på minimum 15 m (jeg har ikke målt), og noen opp til 100m. Det er mulig for alle å orientere seg og bruke blinklys samtidig, og kjøretøy som er mer enn 6 / 7 meter lange slipper å måtte legge venstre bakhjul innenfor indre sirkel av vegbanen.

Så passerer man Svinesund. Trafikken glir, om enn noe langsommere, og om ikke lenge dukker det opp et skilt som sier: Trafikksikkerhet, ditt ansvar

Leserbrev av Gisle Sindum, Porsgrunn

Bygg vegar for betre miljø
Eit 50-tonns vogntog brukar 1 liter diesel berre for å akselerera frå null til 90 km/time, litt meir eller mindre etter stigningen. Då skjønar me at alle 40-, 50- og 60- sonar er sterkt fordyrande. Smale og svingete vegar krev og reduksjon av farten med tilsvarande auka forbruk. Det same gjeld ved malplasserte avkjøringar der ein lyt vera serleg aktsam. På strekningen Haugesund-Drammen er det 4720 avkjøringar ifølge Statens Vegvesen, men dei kallar det stamveg.

Skal norsk næringsliv ha ei framtid, er effektiv infrastruktur eit must. I dag blir 10-tals milliardar kroner i året skusla bort på grunn av eit håplaust forelda vegnett. Dessutan har me omlag 100 unødvendige dødsulukker på vegane kvart år av same grunn. Det er på høg tid at politikarane skjønar at me må ha vegar som er til å leva med - ikkje til å døy av.

Leserbrev av Johannes Sørli, dagleg leiar i Haukeliveiens Venner

Se til Sverige
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete uttalte nylig til Nationen at hun ønsket å prioritere veiutbygging i distriktene fremfor sentrale strøk. Men hva er god distriktspolitikk? I stedet for å prioritere veier iselve distriktene bør hun gjøre som i Sverige og Danmark. Prioritere veier mellom de største byene. Veier som i hovedsak går gjennom distrikter. Det vil både by og land tjene på. Distriktene kommer nærmere sentrum og de totale avstandskostnadene mellom byer reduseres.

Svenskene har skjønt dette lenge. I Sverige kombineres nå bygging av firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane mellom Gøteborg og Trollhättan. Veien og jernbanen bygges utelukkende på næringslivets premisser. Og svenskene får det til uten bompenger.

Leserbrev av Leif Kåre Spartveit

Lønnsomt med bedre veier
I følge Søfteland er veitrafikken i Norge tredoblet siden 1970, og prognosene viser at trafikken vil fortsette «til himmels» i årene som kommer.

Søfteland mener at satsingen på veitrafikken ikke på noen måte står i forhold til veksten i trafikken. Av de 230 milliarder kronene han mener må til for å oppnå et akseptabelt stamveinett, mener han at 80 milliarder kan finansieres gjennom bompenger. Resten må komme i form av økte bevilgninger over statsbudsjettet, mener han.

Miljøvennlig motorveiutbygging
Innlegg av Leif Kåre Spartveit som viser til SINTEFs sin rapport som sier at bedre veier reduserer utslipp, og hevder at motorveiutbygging mellom byer vil gi store utslippsreduksjoner.
Denne linken inneholder også innlegget Nærmer vi oss transportkaos? av Kjell Hansen i Bilaksjonen.

Tenk om Carl I. Hagen har litt rett
Den gang jeg arbeidet i Berlin, fikk jeg ofte et spørsmål fra tyske økonomer: Hvorfor bruker ikke Norge mer av sine olje- og gassinntekter på investeringer i infrastruktur? Dette spørsmålet, som jeg fortsatt kan møte når jeg vender tilbake til Tyskland, gir meg en aldri så liten følelse av ubehag: Tenk om Carl I. Hagen har litt rett?
Av JAHN OTTO JOHANSEN, Forfatter og journalist

- Fire felt gir bedre miljø
Det hevder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) med bakgrunn i en rapport, hvor SINTEF har undersøkt miljømessige konsekvenser av bedre veier. - Den største miljøgevinsten skjer ved utbygging av veier med den største trafikken, sier fagsjef Vilrid Femoen ved Opplysningsrådet for veitrafikken.

Tid for handling
Et moderne stamvegnett mellom regioner i Norge vil gi store gevinster. Blant annet viser en fersk rapport fra Sintef store miljøgevinster i form av utslippskutt. Tidligere har tilsvarende rapporter fra Sintef fremhevet store økonomiske og trafikksikkerhetsmessige gevinster som mer enn oppveier kostnadene.
Leserbrev av Leif Kåre Spartveit

Veien har skylda for snøkaoset
Politiet og veivesenet skylder på vogntogene som ikke var skodd for forholdene da det oppstod snøkaos på E-18,. Problemet er bare det at i dagens moderne norske samfunn holder det ikke med en stamvei fra 1959 når trafikken er over 10 000 kjøretøy i døgnet. Av Leif Kåre Spartveit
Denne linken inneholder også innlegget Tanker om norsk samferdsel! av Bilaksjonen.

Bruk gjerne noen milliarder til på veibygging!
Konsernønom Nils Terje Furunes i DnB Nor frykter ikke inflasjon og gir katten i handlingsregelen.

Veier er samfunnets blodårer
Leserbrev av Kjell Hansen i Bilaksjonen

"Feilbruk av trafikkvekst-tall!" og "Visjonene mangler i veipolitikken"(pdf)
To avisinnlegg fra hhv Kjell Hansen og vår egen Leif Kåre Spartveit i Vegen og vi nr 18. 2006.

"Trafikantliv ofres på inflasjonens alter"(pdf)
Bør det ikke være slik at hensynet til trafi kantenes liv fortjener å heves over denne type diskusjon der sparte dødsulykker settes opp mot noen teoretiske desimaler på infl asjonskurven? Er ikke dette mer moral enn politikk?
Hvorfor skal det ta to generasjoner å gjennomføre 0-visjonen i vegsystemet når øvrige samfunnssektorer allerede har den som basis?
Publisert i Vegen og Vi nr 4 2007

"Samferdselsministerens 0-visjon"(pdf)
I forbindelse med en markering av Øvre Buskerud sine trafikkofre i 2006 uttalte samferdselsministeren til NRK at regjeringen skal satse enda mer på forebyggende tiltak mot trafikkulykker. Dette i form av bl.a. økte ressurser til trafikkopplæring og holdningskampanjer mot rusmisbruk. Derimot nevnte hun ikke med ett ord økt bruk av midtskiller på de mest ulykkesbelastede stamveiene. Dermed forsvant 0 visjonen.
Av Leif Kåre Spartveit. Publisert i Vegen og Vi nr 2 2007

Baklengs inn i fremtiden
Hovedproblemet er ikke dårlige sekundæt;rriksveier og fylkesveier, men mangelen på moderne stamveier. Dette rammer oss alle gjennom unødig høye transport-, ulykkes- og miljøkostnader. Hvordan vil regjeringen Stoltenberg løse disse utfordringene?
Av dr. oecon. Knut Boge, forsker, Handelshøyskolen BI

Polakker bør bygge nye veier
Og oljepenger kan finansiere byggingen, mener konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB Nor.

"Skal vi bygge bredt eller langt?"(pdf)
Tor Smeby, sjefingeniør i Vegdirektoratet, stiller, i et innlegg i årboken for Norsk Vegmuseum 2006, spørsmålet om vi i fremtidig vegutbygging i Norge skal bygge bredt eller langt?

I stedet for å stille spørsmålet om å bygge bredt eller langt, burde heller norske politikere si ja takk begge deler. Det er fullt mulig å bygge nye veger både brede og lange på en gang. OPS-utbyggingen mellom Kristiansand og Grimstad, bygger nå 38 km motorveg på under 3 år. Det gjøres i nye traseer i stedet for å følge gamle spor. Samtidig bygges ny E-18 i Vestfold mellom Langåker- Bommestad. Her er utbyggingen på tradisjonell måte der kun 8 km bygges på 3 år.
Av Leif Kåre Spartveit. Publisert i Vegen og Vi nr 21 2006

Raske tog krever mye energi
Miljøhensyn og reduserte CO2-utslipp er blant de viktigste argumentene som er lagt på bordet til fordel for høyhastighetstog mellom Norges største byer. Men er det så miljøvennlig å fyke over eller under fjord og fjell i 200-300 km/t?

Tog ikke så miljøvennlig likevel
Toget har rykte på seg for å være den mest miljøvennlige framkomstmåten, men kan faktisk bli slått av buss. Det er Niclas Svensson og kollegene hans ved Linköping universitet som har funnet ut dette.

Bilen er viktig i hverdagen
Korte reiser med bil er egentlig ikke så korte fordi de inngår i en kjede av korte turer som til sammen blir en lang. Bilen spiller en viktig rolle i hverdagen: Barnefamilier klarer seg ikke uten, og blant de eldre . spesielt kvinner . øker andelen med førerkort raskt, viser tall fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, RVU, 2005.

Alt var bedre før?
Mens alle andre moderne land for lengst har bygd et moderne motorveinett som binder regionene sammen er dette totalt fraværende i Norge. Svært mange stamveistrekninger er overbelastet med trafikk og burde hatt motorveistandard for mange år siden. Selv om utbygging av jernbanen kan ta unna noe av veksten i gods- og persontrafikk er det kun moderne motorveier som har kapasitet nok til å ta unna trafikkveksten på lang sikt. Norge kan derfor ikke neglisjere sammenhengende veiutbyggingsprosjekter stort lenger dersom vi har tenkt å opprettholde vår levestandard.

Gode stamveier lønner seg
Hva betyr det at Norge mangler moderne stamveier mellom landsdelene? I følge den amerikanske økonomen Mancur Olson skyldtes ikke sørstatenes tilbakeliggenhet etter den amerikanske borgerkrigen skatteregimet som fraranet fattige hvite og afroamerikanere stemmeretten, eller den institusjonalisert rasismen, men høye transportkostnader. Sørstatene fikk nemlig betydelig høyere økonomisk vekst enn nordøststatene etter at transportkostnadene sank som følge av byggingen av et skattefinansiert nasjonalt motorveisystem (Interstate Highways).

Stadig mindre til vei
Andelen av statsbudsjettet som brukes på veiformål er halvert de siste 20 årene. Det skjer til tross for at politikerne lover stadig mer penger til vei, men løftene blir sjelden eller aldri oppfylt.

Her bør veien ligge
Bilaksjonen har ved hjelp av fagfolk innen veibygging i Norge fått utredet hvilke veier som bør prioriteres, og har kommet frem til et umiddelbart behov for 2.175 kilometer med ny firefelts motorvei, jevnt fordelt på kryss og tvers av vårt langstrakte land.

Vil spare 62 milliarder årlig
Bilaksjonen, som representerer 35.000 medlemmer i Norge, har som formål å få til en effektiv, miljøvennlig og trafikksikker samferdsel i Norge. På bakgrunn av dette har de utviklet en plan for utbygging av et nytt hovedveinett som vil komme 90 prosent av landets befolkning til nytte. Denne vei-investeringen på 100 milliarder kan spare samfunnet for 62 milliarder årlig, men det bryr ikke norske politikere seg om.

Unisont folkekrav om økte vei-investeringer
Hele 83 prosent av Norges befolkning vil ha økte veiinvesteringer i Norge. Av de som vil ha økte veiinvesteringer, oppgir to av tre sikkerhet som hovedårsak, ifølge en undersøkelse utført for DHL Express Norge.

"Høgfartsbaner til 500 mrd" og "Jerbane vs stamveg"(pdf)
To avisinnlegg fra hhv Idar Mo og vår egen Leif Kåre Spartveit i Vegen og vi nr 11. 2006. De tar opp at kollektivtransport er mest energieffektivt i ekspressbusser på veg.

30-60 års etterslep på stamveiene
Norsk næringsliv stiller ofte til start mer enn tusen kilometer bak sine utenlandske konkurrenter, og mangelen på moderne stamveier er som stein i skoene. Hvordan skal vi innhente 30-60 års etterslep, utfordrer BI-forsker Knut Boge.

- Vil spare 62 milliarder årlig
En vei-investering på 100 milliarder kan spare samfunnet for 62 milliarder årlig, men det bryr ikke norske politikere seg om.

- Dere kommer neppe noen vei med saklige teknisk-økonomiske argumenter, opplyser forsker Knut Boge ved Handelshøyskolen BIs Senter for næringslivshistorie til Bilaksjonen etter å ha lest deres forslag til nytt veinett i Norge.

Vei i vellinga
Norsk samferdselspolitikk har vært en sammenhengende unnlatelsessynd de siste 40 årene. Store deler av det norske veinettet befinner seg på u-landsnivå. Norge er i dag det eneste vestlige land som ikke har et moderne veinett.

Forskjellige innlegg i Vegen of Vi nr 8. 2006 (pdf)
Bilaksjonens Kjell Hansen tar for seg tidstapet på Norske veier, vår egen Leif Kåre Spartveit har et interessant perspektiv på miljøvennlig transport, og Rune Pollen fra Telemark tar til orde for å bygge ut stamveiene fortest mulig.

Bruk mer av pensjonsfondet i Norge
På lederplass sier Sunnmørsposten at målet må være å bygge opp landet til å bli så moderne og effektivt at menneskelige og naturgitte ressurser kan brukes til å skape et ennå bedre samfunn enn det vi har i dag.

Norge trenger mer vei - hvor finner vi pengene?
Seminar arrangert av Høyre i april for å jobbe med mer penger til veier. Veldig interessante presentasjoner på høyre del av siden!

Det handler om å fortsatt bygge landet - vis handlekraft (pdf)
Framveksten av den globale verdensøkonomien har medført en spesialisering og en vareutveksling i industrien som vi tidligere i historien aldri har sett maken til. Dette har igjen medført at behovet for transporttjenester er mangedoblet på få år. Norge har i høyeste grad tatt del i denne nye utviklingen men vi har ikke fulgt opp med det viktigste, nemlig bygging av en effektiv infrastruktur.

Skrevet av Leif Kåre Spartveit og publiser i Vegen og vi nr 07 2006.

Verktøyet mangler (pdf)
Bilaksjonen peker på at Vegdirektoratet pålagt av Finansdepartementet å bruke faste trafikktall som ikke harmonerer med virkeligheten. Når den reelle trafikkveksten er høyere enn det de er pålagt å bruke, blir alt feil i utgangspunktet. Dimensjonering, kost/nytte og framtidig vedlikehold, stemmer da ikke med de faktiske forhold.

Skrevet av Kjell Hansen og publiser i Vegen og vi nr 07 2006.

Helgestopp for norsk industri?
Slik går det når et land blir helt skakk kjørt! Det kan bli forbudt å kjøre vogntog gjennom Gudbrandsdalen på ettermiddag og kveld fredager og søndager, for å få ned antall ulykker! Nå skal vi vurdere dette her, som ett av flere strakstiltak, bekrefter Kjell Seim, distriktssjef for Statens vegvesen i Gudbrandsdalen.
Av Arve Olaf Otlo, Langevåg.

Hvorfor hater norske politikere bilisme?
I år vil norske bilister betale ca. 50 milliarder i avgifter på bil. Beløpet er ufattelig høyt, ja helt svimlende. Det er like ufattlige at det i hele 2006 på landsbasis skal ferdigstilles bare 11,5 kilometer motorvei tilsvarene 6-8 minutters kjøring. Dårligere uttelling for innbetalte avgifter finnes ikke.

Milliarder i det blå?
Ifølge Nationen 21.mars lover ikke lenger statsminister Stoltenberg å stå ved Aps eget samferdselsløfte om 2,2 milliarder årlige ekstrakroner til veg og jernbane. Et løfte som er vedtatt på Stortinget. Han viser til at det er gitt for mange løfter. Men er bevilgninger til vegutbygginger rette plassen for brutte løfter?
Av Leif Kåre Spartveit. Publisert i Nationen.

Lover rekordrask utbygging
Toppsjef Geir Aarstad i Skanska lovver rekordrask utbygging, i bytte mot å få mer ansvar for veiprosjektene som de gjennomfører.
Publisert i VG 19. mars 2006.

Politiet støtter full E18-bredde
Politiet støtter Larvik kommune og mener det er svært uheldig dersom den nye E18 på strekningen Sky til Telemarks grense blir smalere enn i resten av Vestfold.

Handlingsregelen - regelen uten unntak?
Norsk politikk bør derfor i mye større grad dreies over på bruk av midler som kan gi store fremtidige avkastninger selv om de på kort sikt kan gi press i økonomien. Det betyr kanalisering av mer midler til store investeringer i veg-, jernbane-, energi- og telenett. Bare på den måten kan sannsynligvis høykostnadslandet Norge overleve på lang sikt. Det betyr videre å holde igjen veksten til offentlig kortsiktig forbruk slik at handlingsregelen fortsatt er intakt.
Publisert i Samferdsel Nr 2 2006.

Vil ha firefelts fra Mandal til Oslo
Regionveisjef Andreas Setsaa ønsker fortgang i planene om standsmessig motorvei fra Mandal til Oslo.

- Pøs ut veimilliarder
NHO-president Erling Øverland ber statsminister Jens Stoltenberg «pøse ut milliarder av kroner» for gjøre noe med de trafikkbelastede ulykkesveiene i Norge.

Hvem eier veien som tar 230 liv?
De som driver en virksomhet og eier denne, må dokumentere at de ikke utsetter medarbeiderne for fare, uhelse og død. Slik er det ikke for eieren av riksveiene. Her sier Staten ved eieren Vegdirektoratet, at det er du som fører av kjøretøyet som er ansvarlig for at ikke uhell skjer.
Av Johs. Oraug Landskapsarkitek

Tysk anleggsgigant inn på det norske markedet
Den tyske anleggsgiganten Bilfinger Berger vil ha sin bit av den norske anleggskaken. Svinesundsbrua, som formelt var et svensk prosjekt, markerte starten på virksomheten i Norge. Store veiutbygginger lokker.

Bedre veier verdt 62mrd
Bilaksjonen har regnet på hva Norge kunne spart på å ha et bedre veinett. Etter selv å ha regnet på hva Norge kan spare ved å investere i veier på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Transportøkonomisk institutt (TØI), konkluderer Bilaksjonen med at det lønner seg å sørge for gode veier og tryggere biler. De mener nemlig at Norge kan spare hele 62 milliarder kroner i året på å oppgradere veinettet.

"Å unna andre ein veg"
Norsk vegpolitikk bør først og fremst handla om å skaffa landet trygge og effektive hovedvegar. Dagens ineffektive hovedvegar kostar norsk næringsliv milliarder av kroner ekstra kvart år, og hundrevis av menneske har omkome i trafikken. Ein stamveg bør gå utom tettstadene, med planfrie kryss utan fartreduksjonar slik dei bygger moderne vegar i andre land i dag. Kall det gjerne linjalalternativ, men den tid bør no vera forbi at stamvegane skal innom kvar tettstad.
Skrevet av Johannes Sørli, Stord for Haukeliveiens Venner

Endelig skjer det noe på Europas smaleste stamvei
Det er håp om byggestart for ny E39 gjennom Vinjefjorden neste år. Strekningen beskrives som en av de dårligste i regionen.

Bygg ut stamveiene NÅ! (pdf)
Kjell Hansen i Bilaksjonen skriver i Vegen og Vi at Norge bør satse på høystandard stamveger for å redusere kostnadene for samfunnet ved trafikkulykker og miljøutslipp.

All samferdsel skal være oljerelaterte
Det er en raskt voksende utålmodighet knyttet til Nasjonal transportplan. De siste regjeringer økte bevilgningene med småpenger i forhold til behovet.
Av Arve Olaf Otlo, Langevåg. Publisert i Sunnmørsposten.

Lager 15.000 brosjyrer for fire felts motorvei
Åtte kommuner, fylkeskommunen og næringsforeningen vil ha forlenget firefeltsvei på E39 i Sandnes nå.

Om tidstap pga dårlige veier og smalsporet veinett ala Tor Smeby (pdf)
Vår egen Leif Kåre Spartveit skriver i Vegen og Vi om at vårt dårlige veinett gir enorme tidskostnader for næringslivet. På samme side i avisen argumenterer Gunnar S. Mikkelsen mot å følge forslaget til Tor Smeby i Vegdirektoratet om å bygge smalere veier.

Investerer 3.000 milliarder på vei
Kinesiske myndigheter kommer til å investere 3.000 milliarder kroner på veiutbygging de neste ti årene.

Kva kan Inge Fosselie gjere med jernbaneentusiasten Inge Fosselie ?
Jernbane er god på langtransport av gods, men kan ikkje gje service der fordi ein liten og dyr kollektivtransport ikkje vert flytta over i vegnettet. Vegnettet vert så overfylt av svære vogntog som går parallelt med ei lite utnytta jernbane
Av Idar Mo, Sogndal.

Hva med et gigantisk veiprosjekt?
Bare 1% av landets veienett har høyhastighets /høykvalitets motorvei. Politikere i "verdens rikeste land" har et forstenet og inngrodd forhold til at dette må og skal ta tid. Mange av oss er uenig: Det er bare å tenke nytt,ukonvensjonelt og selv finansiering kan enkelt løses. Av Knut Rellsmo.

Vil fjerne flaskehalsene
En ny bro her, to kilometer ny vei der - men ellers kaos. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil prioritere veier og jernbane langt høyere enn før.

Oljepenger til motorveier
Norge ligger i dag minst 30 år etter Sverige og Danmark når det gjelder utbyggingen av moderne stam- og motorveier, skriver Knut Boge.

Krever erstatning for dårlige veier
Briten John Dunlop kjørte i fjellveggen under omkjøring mellom Bergen og Voss. Nå krever han den norske stat betaler regningen.

Ingen dødsfall på motorveien
E6 gjennom Østfold gikk i årevis under betegnelsen "dødsveien". Det har ikke skjedd ett eneste dødsfall i Østfold på den nye motorveien som nå står ferdig fram til Missingmyr.

Billigere enn forventet
Det laveste tilbudet på Ny Sandesund bru (E6 Østfold) er ca 10 prosent billigere enn forventet.

Stor skuffelse over statsbudsjettet (pdf)
Det er stor skuffelse over det første statsbudsjettet til den rød-grønne regjeringen, noe disse fire innleggene fra "Vegen og Vi" viser

Verre vegar enn i austblokklanda
I dag har Sogn og Fjordane langt dårlegare vegar enn Polen. Folka våre køyrer snart med livet som innsats, seier dagleg leiar Arne Nistad i transportfirmaet Magnus Nistad AS

Bygg veier!
NHO-sjef Finn Bergesen ber den rød-grønne regjeringen bygge over ti nye veier rundt omkring i landet. Han er svært godt fornøyd med at Finansdepartementet har satt ned den såkalte kalkulasjonsrenten for nybygg fra åtte til fire prosent. - Det betyr at det plutselig er blitt lønnsomt å bygge ut en rekke veier i landet vårt, som tidligere har vært definert som ulønnsomme, sier han.

Dyr transport? (pdf)
Politikerne sier: "Vi har ikke rå til å bygge ut våre hovedveger". Jeg spør: Har vi rå til å la være?
Skrevet av Audun Nordbotten og publisert i Vegen og Vi nr 13 2005.

Bilaksjonens begrunnelse for vår aksjon
De siste 15 år, har veibevilgningene gått ned år for år. Kun 1/4 del av bilavgiftene brukes til veiformål. Resultatet er forfall og for små bevilgninger har resultert i 100 bomstasjoner og bilistene må betale for veiene på nytt.
Skrevet av Kjell Hansen for Bilaksjonen og publisert i Varden.

E6 ferdig i 2010
Samferdselsministeren lover E6-utbyggingen vest for Alta fullført rundt 2010.

Hva er trafikksikkerhet?
Hva kommer det av at råkjørere og bilbøller plutselig blir lovlydige og trafikksikre bilister som kjører forsvarlig uten ulykker når de kommer inn på den nye 35 kilometer lange E18 firefelts motorvei i nordre Vestfold?
Av Audun Nordbotten
Publisert i Østlandsposten 21. juni 2005

Bygg bedre veier
Som trafikant blir jeg sterkt provosert av Natur og Ungdoms bedreviterholdning til spørsmålene rundt veibygging
Av Odd Egil Sjølseth
Publisert i Nationen 13. juni 2005

Naturvernforbundets veibløff
Norges Naturvernforbund er en standhaftig motstander av selv en minimal fire felts vei utbygging i Norge. Motstanden er i bunn og grunn ut i fra tankegangen om at vi kan ikke tillate fire felts veier for da kommer folk og varer fortere frem
Av Leif Kåre Spartveit
Publisert i Romerikes Blad 19. juli 2005 (faksimile)

Om bomstasjoner og motorvei inne i skogen ...
Myndighetenes veipolitikk blir som aller mest synlig når Ola Dunk har vært på tur i Sverige og kommer hjem igjen over Ørje ...

E18 skåner flere
Stadig færre dødsulykker på E18 mellom Oslo og Sandefjord viser at trafikksikkerhetstiltakene virker, mener Vegdirektoratet.

Norsk vegpolitikk etter 1940: Stykkevis og delt? (I)
Norge har i hele etterkrigstiden vært et rikt land preget av befolkningsvekst, sentralisering og økt velferd blant annet i form av massebilisme. Likevel har landet et svakt utbygd vegnett, særlig der folk bor og ferdes.

Stykkevis og delt (II).
Sammen med statsviteren Knut Boge har økonomihistoriker Sverre Knutsen skrevet en riktig tykk bok om norsk vegpolitikk etter 1960. Her er et intervju med ham.

Går Norge mot fattigdom på grunn av dagens samferdselspolitikk?
Hvorfor bygges det ikke motorvegnett og gassrørnett i Norge slik som i resten av Europa? Er Norge om 150 år et fattig land når industrien er utkonkurrert og oljepengene er utbetalt i arbeidsledighetstrygd?
Av Steinar Mo.
Publisert i Teknisk Ukeblad 2. juni 2005.

Midtrekkverk / small firefeltsveg
Som et ledd i arbeidet med nullvisjonen, skal det settes opp midtrekkverk på til sammen ca. 2,5 km av E6 mellom Ensby og Granrudmoen i Øyer. Omtrent halvparten av denne 2,5 km lange strekningen skal utvides med et forbikjøringsfelt i hver retning og får dermed fire felt. Strekningen med firefeltsveg som bygges får en totalbredde på 16 meter. Det interessante er at denne smale vegtypen kan erstatte 2/3-felts motorvei med midtdeler på strekninger med lite trafikk.

Er nullvisjonen tøys?
I dagens Norge er tunge og stadig tyngre investeringer nødvendig for raskere å nærme seg nullvisjonen. "Nei til vei" -velgere og -politikere tar er stort ansvar når de velger bort mange av disse mest virkningsfulle tiltakene.
Av Erik Brand Olimb
Publisert i Teknisk Ukeblad 12.05

Vill vekst i gods på veg! Men hva med jernbanen?
Etter min mening er det tvilsomt om Jernbaneverket prioriterer godstransporten slik de burde.
Av Karl Sigurd Fredriksen, Arendal
Publisert i Vegen og Vi nr. 6 2005.

Veginvesteringer i et langsiktig perspektiv
Leif Kåre Spartveit er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".

Stykkevis og delt
I Norge er veiutbygging snarere blitt et distriktspolitisk spørsmål enn et spørsmål om investering i kollektive nasjonale goder.
Kommentar av Lars Hellberg i Aftenposten 28. april 2005

TFs inspill til Nasjonal Transportplan 2006- 2015
For å sikre fremkommelighet og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, mener Transportbrukerenes Fellesorganisajon (TF) at det er nødvendig å øke planrammene for perioden 2006-2009 betydelig.

Historisk Bilregnskap fra 1970-2005
Dersom politikerne hadde hatt samme krav til forvalting av statens nettoinntekter på bilparken fra 1970 som til oljefondet, hadde «bilfondets» nåverdi vært 2700 milliarder med 10 % rente.
Av Steinar Mo.
Publisert i Teknisk Ukeblad 20. april 2005.

4 milliarder for bedre flyt
En av de mest seiglivede mytene innen samferdsel går på at økt satsing på vei utbygging i de større byene for å redusere bilkøene kun vil gi en kortsiktig gevinst.
Av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Aftenposten Aften 19. april 2005.

Nye E6 gir storutvikling
Firefelts E6 gjennom Østfold kommer til å lokke nye virksomheter og gi et enormt økonomisk løft, tror NHO.

Jeg frykter for mitt liv
Henrik Færevåg er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".

Endelig et løft for trafikksikkerheten
Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006 til 2009 er endelig et løft for trafikksikkerheten i dette landet.
Skrevet av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Vegen og Vi nr. 3 2005.

Befolkningen vil ha bedre veier
Vilrid Femoen er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten".
Publisert i Vegen og Vi nr. 20 2004.

Vi kan ikke godta dødstallene
Samferdselsminister Torild Skogsholm må bli mer offensiv. Vi trenger tryggere veier nå, ikke om 60 år, sier Seniorrådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon Grete Karin Berg og fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Vilrid Femoen

Jeg misunner svenskene
Det norske veinettet påfører både næringslivet og den allminnelige borger store og helt unødvendige merkostnader, og det er svært trafikkfarlig.
Skrevet av Leif Jacobsen, Kløfta.
Publisert i Romerikes Blad 9. november 2004.

Til Vestlandet via Danmark
Vogntog som er høyere enn 4,0 meter, kan ikke kjøre lovlig fra Oslo til de største vestlandsbyene. Eneste måte å komme fram på, kan være å reise med ferje via Danmark.

Har vi råd til å la være?
Hvorfor satser Norge så små beløp på den eneste sektoren som har en langsiktig lønnsomhet langt utover de fleste andre budsjettposter?
Skrevet av Leif Kåre Spartveit
Publisert i Nationen 16. oktober 2004.

Ulykkestall og fire-feltsveier
Fire felts veier med midtrabatt er helt nødvendig for å få ned dødsulykkene på veier med høy trafikktetthet, skriver Leif Kåre Spartveit i et svar på Finn Blakstad i Statens vegvesen sine påstander om at ulykkestallene ikke vil gå nedover i takt med utbyggingen av fire-feltsveier med midtdeler.
Publisert i Våre Veger i oktober 2004.

Har spart inn 435 millioner
Den nye, sikre E18 nord i Vestfold har spart samfunnet for 435 millioner kroner i utgifter knyttet til trafikkulykker.

Turist vei-klagde til Bondevik
En fransk turist ble så forferdet over veistandarden på E6 i Nordland at hun skrev klagebrev til statsminister Kjell Magne Bondevik.

Skrekkbilder fra vei-Norge
I to år har Frank R. Stefferud samlet skrekkbilder av E16, som går fra Oslo og Bergen, for at de folkevalgte skal få se veiene han må kjøre på hver dag. - Politikerne flyr over problemet.

Vi trenger en samferdselbulldoser
Det er ikke bare U-land som har dårlig utbygd infrastruktur. Norge, ett av de rikeste land i verden, lider også av dårlig infrastruktur på veisiden.

Vegsjefen tør ikke kjøre E39
Regionvegsjef i Midt-Norge Elisabeth Schjølberg tør ikke kjøre E39 mellom Molde og Trøndelag vinters tid.

Foreldet budsjettsystem
Opplysningsrådet for veitrafikken mener det er lønnsomt for samfunnet å satse mer på veier, og at investering i varig realkapital innenlands vil gi oss mer igjen for pengene enn kjøp av utenlandske aksjer og obligasjoner.

Norges ti verste veier
Sørlandske hovedvei, E6 nordover fra Gardermoen og E18 gjennom Østfold er alle på NAFs ti-på-bånn-liste over de verste veistrekningene her til lands..

Vestlandsveiene fulle av trafikkfeller
Kronglete vestlandsveier kan være en prøvelse selv for den mest erfarne bilist..

Firefelts vei sparer liv
Dersom fem av de mest trafikkerte veiene var motorveier, ville 73 færre bli drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.

NTP 2006-2015: Regjeringen bør følge opp Stortingets vedtak om forsert satsing
Dag Bjørnland er gjesteskribent for "Vegen og Vi" i spalten "Fra Vegkanten", og er positiv til Nasjonal Transportplan slik den ble vedtatt i Stortinget.
Dag Bjørnland er professor i Samferdsel og har bla jobbet ved Transportøkonomisk Institutt og ved Statistisk Sentralbyrå.
Publisert i Vegen og Vi nr. 11 2004.

Rammene til vegbygging økes i NTP - La det ikke bli monopolpenger.
Det er gode nyheter at rammene i vegplanen blir økt, men Nasjonal Transportplan (NTP) er å regne som 'monopolpenger'.
Skrevet av Arnstein Repstad.nestleder i hovedstyret i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
Publisert i Fædrelandsvennen tirsdag 22. juni 2004.

Naturvernforbundets og SVs store veibløff
Det må gjøres store investeringer i veibanen for å kunne komme opp i den bredden som er nødvendig for å kunne sette opp en midtdeler.
Skrevet av Gunnar S. Mikkelsen
Publisert i Aftenposten Aften fredag 18. juni 2004.

Nytte-kostnadsanalyser - håpløst med 8 prosent kalkulasjonsrente
Med 8% kalkulasjonsrente for veiprosjekter er det vanskelig å få større stamveisprosjekter til å bli lønnsomme.
Skrevet av Toril Presttun ved Utredningsseksjonen i Vegdirektoratet.
Publisert i Vegen og vi nr 9. 2004.

Nasjonal Transportplan - et hvileskjær
Maskinentreprenørenes Forbund mener det må legges mer penger inn i Nasjonal Transportplan de neste 10 årene.

Samfunnet taper på dårlige veier.
Kun fem prosent av stamveinettet har god standard. I år burde det vært gitt tre milliarder kroner mer til riksveiene, ifølge en ny SINTEF-rapport.

Med bommer skal regjeringen bygge landet
Avisinnlegg i Sunnmørsposten om at bilistene må betale stadig mer av nye veiprosjekter.

40 Years of the US Interstate Highway System
Interessant lesning om de første 40 årene med veinettet som binder USA sammen (engelsk)

Veiutbygging kunne gitt milliardgevinst
Trafikkulykker og køer koster milliarder av kroner hvert eneste år. Men nå viser en ny rapport at dette er penger staten kunne spart inn ved hjelp av full veiutbygging.

Et politisk ansvar? av Steinar Mo.
De norske politikerne tar inn bilavgifter på ca. 40 milliarder kr, men bruker bare 10 milliarder til investeringer, vedlikehold og drift av veiene.
Publisert i Teknisk Ukeblad nr 3/4 2004.

Bør HMS-regelverket gjelde også for vegtrafikken? av Steinar Mo.
Publisert i Samferdsel nr 10 2003.

Hva er trafikksikkerhet? av Audun Nordbotten.
Sikrere veier krever mer enn holdningsarbeid: Et veimiljø som tillater menneskelige feil uten å kreve liv.
Publisert i Teknisk Ukeblad.

Ulykkesbelagte stamveistrekninger må utbygges langt raskere
Pressemelding fra Trygg Trafikk 5. januar 2004.

Nye motorveier sparer liv
25 milliarder koster trafikkulykkene det norske samfunnet årlig. Nå kommer regnestykkene som viser at bygging av motorveier sparer menneskeliv - og penger.
Publisert på dagbladet.no 6. januar 2003.

Uansvarlig! av Gunnar Apeland, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund
Leserinnlegg ble publisert i "Vegen og vi" nr. 20/2003.

Tid for nasjonal vegdugnad
Leder i avisen Valdres om behovet for en nasjonal storsatsing på veg.

92 døde på dødsveien
92 liv har gått tapt på dødsveien mellom Jessheim og Lillehammer siden 1993.
Noen dager etter at VG publiserte denne artikkelen økte antall drepte til 94 etter enda en ulykke 29. desember
Link til vg.no

Klarer vi å få fart på E6 utbyggingen? av Gunnar Steira Mikkelsen
Avisinnlegg om utbygging av E6 Jessheim-Kolomoen publisert i Romerikes Blad 31. oktober 2003.

Ny E6 gir enorme gevinster
Svensk forskningsrapport viser at en fullt utbygd E6 gir enorme gevinster for grenseområdet
Link til nrk.no

Tanker ved en motorvei av Espen Andersen
Tankevekkende om bygging av motorveier publisert i CIO/Business Standard august 2003.

Taper på samferdselspolitikken.
Kommentar fra Byggenæringens Landsforening (BNL) på bygg.no 8. oktober 2003.

Manglende vegutbygging handler mer om vilje enn penger av Leif Kåre Spartveit.
Dette er en sammendrag av to artikler publisert i "Vegen og vi" 03/2003 og 05/2003.

Veginvesteringer - en saga blott av Leif Kåre Spartveit.
Publisert i Nationen 19. august 2003

Vi trenger en ekstra veisatsing! av Gunnar Steira Mikkelsen.
Publisert i aftenposten 12. mai 2003.

Veipolitikk og verdiskaping (pdf-fil) av Egil M. Ullebø, formann i Transportbrukernes Fellesorganisajon.
Publisert i Horisont nummer 1, 2002.

Ambisjonene mangler i samferdselspolitikken (link til Aftenposten) av Alf S. Johansen.
Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 17. september 2003, og vi har har lagt denne lenken på våre sider med tillatelse fra kronikk-forfatteren og Aftenposten.

Hvor er visjonene? av Helge Rong.
Artikkelen var dagens kommentar i 'Vegen og vi' nr. 15. 2003.

E6-ulykker for 2,65 milliarder
Siden 1993 har 63 personer dødd og 84 blitt hardt skadd på E6 gjennom Østfold. Dette har kostet samfunnet 2,65 milliarder kroner i følge en artikkel i Fredrikstad Blad 2. oktober 2003.© Gunnar S. Mikkelsen (2009)