Lover rekordrask utbygging

Toppsjef Geir Aarstad i Skanska lovver rekordrask utbygging, i bytte mot å få mer ansvar for veiprosjektene som de gjennomfører.

-Gjennom prosjektfinansiering, hvor staten vedtar helhetlige planer og bestemmer hva som skal gjøres, og utbyggerne får ansvar for å finne de beste utbyggingsløsningene, kan utbyggingen bli mye mer effektiv, sier han.

-Ny E6 i Gudbrandsdalen er fullt mulig - og den kan komme raskere enn man til nå har trodd er mulig. Dersom prosjektet utlyses som et samlet prosjekt, hvor utbygger har ansvar fra A til Å ut fra statens ønske om hvordan veien skal bli til slutt, bør 3-4 år være tilstrekkelig. Det vil spare liv, dempe frykt, og være bra for store deler av Distrikts-Norge, og Norge ellers.

Aarstad forsikrer de rød-grønne om at dette kan skje gjennom statlig finansiering.