4 milliarder for bedre flyt


Leif Kåre Spartveit, Kristiansand

En av de mest seiglivede mytene innen samferdsel går på at økt satsing på vei utbygging i de større byene for å redusere bilkøene kun vil gi en kortsiktig gevinst. På lengre sikt vil større og bredere veier gi bedre tilgjengelighet som igjen gir mer biltrafikk og dermed bilkøer med tilhørende miljøproblemer. Eneste måten å redusere bilkøene etter denne myten er å satse kun på økt utbygging av kollektiv tilbud i stedet.

Mytene opprettholdes av artikkel i Aftenposten 29. mars. Artikkelen tar for seg tunnelen mellom Økern og Sinsen som skal stå klar om fem år. Da er Ring 3 i Oslo bygget ut for nesten 4 milliarder. Tunnelen vil fjerne enda en flaskehals, men snart vil bilene stampe i nye køer andre steder på Ring 3. Aftenposten skriver videre at det har vært kontinuerlig utbygging av Ring 3 de siste 15 årene. Men dette er ikke riktig.

Det siste store prosjektet på ring 3 var ferdig i 1999. De siste 5-6 årene er det knapt bygd ut noe kapasitet på veinettet i Oslo. Selv om ring 3 bygges ut for 4 milliarder er dette et beløp som fordeler seg over 20 år.

Skal man få et effektivt transportnett til og fra en større by som stadig vokser befolkningsmessig og i omfang har man intet valg utover å kontinuerlig investere både i vei og kollektiv løsninger. Graden av det ene kontra det andre avhenger av hvordan bosettings mønsteret i den aktuelle byen ser ut. Skal ta to ekstrem tilfeller under:

New York er den byen i USA som har lykkes best med en kollektiv løsning. En omfattende utbygging av t-bane nettet til å dekke store deler av byen kombinert med en befolkning som etter amerikansk målestokk bor tett har ført til dette resultatet. Los Angeles kan sies å være motsatsen til New York. Der har man ikke lykkes tilsvarende med T-bane utbyggingen. Det er fordi Los Angeles er en særdeles vidstrakt by i utstrekning der de fleste bor i villa strøk og der selv en meget omfattende t-bane utbygging ikke klarer å minske gang avstanden mellom ditt eget hjem og t-bane stasjonen.

Kombinasjon av disse motsatte byene i USA er det som vil gi best resultater i Oslo. I Oslo førte en omfattende veiutbygging på 80 og 90-tallet til en sterk reduksjon i bilkøene. Men denne utbyggingen er stoppet opp. I stedet skal det satses kollektivt. Allerede nå begynner Oslo å merke at bilkøene begynner å komme tilbake. Selv en svært omfattende kollektiv satsing vil antakelig ikke bøte nok på dette. Oslo er en by der mange ikke bor i bykjernen men i forsteder eller tilhørende småbyer. Så lenge byen vokser, fordi befolkningen øker og flere hus bygges må nok også vei investeringer følge med på lasset

Publisert i Aftenposten Aften: 19.04.2005