Vi blir lurt trill rundt !...

Under et foredrag denne uken ved en av landets største ingeniør-konsulentfirmaer fikk forsamlingen regelrett sjokk: Rike Norge er nemlig det eneste land i Vest-Europa med en negativ utvikling hva gjelder vei- og  baneutbygging m.m.

For å ta veiutbygging i denne omgang er minst 80% av det norske veinettet under normert kvalitet som innebærer inneffektivitet og høyrisiko. Våre folkevalgte har gjennom tiår stilt kollektiv opp mot vei og at vi må liksom velge. Resultatet ser vi form av elendige veier og en baneutbygging/modernisering i sneglefart. Vi har regelrett havnet mellom stolene uten løsning på noen av områdene.

Status p.t: Det veisystem vi har i dag vil det koste 230 milliarder å ruste opp til akseptable standard og da har vi ikke bygget en meter ny vei ! Med dagens tempo vil det ta minst 60-70 år før vi er på plass. Det vil si at nesten innen av oss i dag vil oppleve et veisystem på plass.

Det verste er at vei ikke behandles som kollektiv. Vi har 440 000 yrkesbiler inklusive noen titusener busser som vel også er kollektivtrafikk ? En politiker sa til meg før siste valg at hun gikk inn for kollektiv i sentrale strøk så fikk tydeligvis distriktene ta frem hest og kjerre ! Det var den distriktspolitikken !


Hvorfor er vi ikke på plass ? Det kan umulig mangle penger etter 40 år med olje ? Det går uhyggelig tregt. Oslo Havn øst ser nå ut som Hamburg etter bombing i 1945 og kan regelrett brukes som kulisser for en krigsfilm.

Svaret er helt åpenbart: Av en eller merkelig grunn har aldri kommunikasjon vært rotfestet og prioritert hos våre folkevalgte. Men bilisme som skatteobjekt er politisk helt inner-tier med årlige bilavgifter på hele 50 milliarder. Dersom noen skulle tro at bil er billig glem det: I dagens Norge koster hver mil deg typisk 50.- kroner og dyrere skal det bli !

Siden bare 25% av bilavgiftene brukes sånn noenlunde til formålet og resten til helt andre formål, ble bomstasjoner det nye ”virkemiddel”. Vi har altså fått bomstasjoner fordi ordinære bilavgifter ikke brukes til formålet !

Hadde vi brukt ordinære bilavgifter i sin helhet hadde vi trolig vært på plass for lengst med Europas mest moderne kommunikasjonsnett.

Statsråd Navarsete har gitt opp. Hun beklager at bomstasjoner, ikke Staten i ordinært veibudsjett, er snart det eneste halmstrå for å få til høykvalitetsveier. Navarsete misliker for øvrig at motorveier tar matjord og vi er nå skråsikre på at hun heller drømmer om å bestyre Landbruksdepartementet for å styrke potetdyrking.

Vi er også blitt lurt til å tro at vi verken har anleggskapasitet eller at oljepenger slett ikke kan brukes. Begge deler er nå motbevist på Sørlandet ved at utlendinger bygger 38 km på rekordtid og veien simpelthen leies over 20 år. Infrastrukturutbygging med leie over 20-25år er vel forankret i utlandet. Vi kan få både bane, vei og kollektiv på plass hvis vil vil.

Nær samtlige velgere ønsker seg fremdrift i.h.t. Gallup og løsninger finnes. Av en eller annen merkelig grunn skal vi gjennom tiår provoseres av politikere som visstnok skal være valgt av oss, men som gir regelrett blanke i å møtekomme velgerne.

Knut Rellsmo
Sofiemyr.