2001
Land Ulykker Drepte Befolkning (1000 innb.) Veglengde (km) Kjrety (1000) Trafikkarbeid (mill.kjt.km)
Norge 8 244 275 4 503 91 545 2 699 33 316
Sverige 15 767 554 8 882 212 000 4 872 -
Danmark 6 860 431 5 349 71 888 2 434 46 742
Tyskland 375 345 6 977 82 273 626 174 52 487 620 300
Storbritannia 236 461 3 598 58 838 396 022 30 403 -
Frankrike 116 745 8 160 59 039 987 091 34 781 551 000
USA 2 041 000 42 116 284 797 6 354 229 221 230 4 478 154
Land Drepte pr. 1000 innb. Drepte pr. km 1000 veg Drepte pr. 1000 kjrety Drepte pr. 1000 mill kjt.km Land Drepte pr. innbygger Drepte pr. km veg Drepte pr. kjrety Drepte pr. kjt.km
Norge 0,06 3,0 0,10 8,3 Norge (=1) 1,00 1,00 1,00 1,00
Sverige * 0,06 2,6 0,11 8,3 Sverige * 1,02 0,87 1,12 1,01
Danmark 0,08 6,0 0,18 9,2 Danmark 1,32 2,00 1,74 1,12
Tyskland 0,08 11,1 0,13 11,2 Tyskland 1,39 3,71 1,30 1,36
Storbritannia ** 0,06 9,1 0,12 7,5 Storbritannia ** 1,00 3,02 1,16 0,91
Frankrike 0,14 8,3 0,23 14,8 Frankrike 2,26 2,75 2,30 1,79
USA 0,15 6,6 0,19 9,4 USA 2,42 2,21 1,87 1,14
* Ulykker og drepte pr. kjt.km er fra 1999
** Ulykker og drepte pr. kjt.km er fra 1998